Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8 NumberEditor
Dr. Hasan BEDİR

Assistant Editor
Dr. Hülya TUNCER

Oulu / Finland  2015

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialMurat ÖZBAY & Demet KARDAŞ  
HAZIRLIKLI KONUŞMA BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: ÖĞRETMEN ADAYLARI NE DURUMDA? Ss, 1-10
INVESTIGATION OF SKILLS FOR PREPARED SPEAKING BY SOME VARIABLES: WHAT ARE CANDIDATE TEACHERS DOING?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.263
Abstract | Full Text |


Elçin PETEK & Hasan BEDİR  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN DİL ÖĞRETİMİNDEKİ ÖNEMİ HAKKINDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 11-22
RAISING ELT STUDENTS’ AWARENESS ON THE IMPORTANCE OF CRITICAL THINKING IN LANGUAGE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.255
Abstract | Full Text |


Fulya TOP - Dilek FİDAN & Doğan GÜNAY  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YARATICI YAZMA TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI Ss, 23-36
THE USAGE OF CREATIVE WRITING TECHNIQUES IN TEACHING TURKISHAS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.250
Abstract | Full Text |


Muhittin ELİAÇIK  
BELÂGAT KİTAPLARINDA MUTABAKAT (TEZÂT) SANATI Ss, 37-49
THE ART OF CONTRAST IN RHETORİC BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.272
Abstract | Full Text |


Arif ÇAKIR & Fatih KANA  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE VİDEO KULLANIMININ DİNLEME BECERİSİNE ETKİSİ Ss, 50-65
THE EFFECT OF VIDEO USING ON LISTENING SKILL IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.278
Abstract | Full Text |


Murat BAŞAR - Saadettin KEKLİK & Zekerya BATUR  
KONUŞMA BECERİSİNE İLİŞKİN BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: SÖMET YÖNTEMİ Ss, 66-82
PROPOSING A NEW METHOD FOR SPEAKING SKILL: SOMET METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.275
Abstract | Full Text |


İlhami SIĞIRCI  
TÜRKİYE’NİN ÜYELİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ DİL VE KÜLTÜR POLİTİKALARI Ss, 83-97
LANGUAGE AND CULTURE POLICIES OF EUROPEAN UNION IN TERMS OF TURKEY’S MEMBERSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.267
Abstract | Full Text |


Sevinç ARI & Muharrem TOSUN  
KOMÜNİST MANİFESTO’NUN YENİDEN ÇEVİRİSİ IŞIĞINDA YENİDEN ÇEVİRİNİN KURAMSAL VE PRATİK GEREKÇELERİ Ss, 98-106
THE THEORETICAL AND PRACTICAL REASONS FOR RETRANSLATION IN THE LIGHT OF “RETRANSLATION OF THE COMMUNIST MANIFESTO”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.260
Abstract | Full Text |


Ekrem BEKTAŞ  
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE HZ. EYYUB VE SABRI Ss, 107-123
PROPHET AYYUB AND HIS PATIENCE IN DIVAN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.258
Abstract | Full Text |


Kaplan ÜSTÜNER  
BİR DİVAN ŞAİRİNİN HALLAC-I MANSUR YORUMU Ss, 124-135
THE COMMENT OF AN OTTOMAN POET ON HALLAJ-I MANSUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.265
Abstract | Full Text |


Erol DURAN & Nesime ERTAN ÖZEN  
DİJİTAL-ETKİLEŞİMLİ İNGİLİZCE ÖYKÜLERİN OKUDUĞUNU ANLAMAYA ETKİSİ Ss, 136-148
THE EFFECT OF DIGITAL-INTERACTIVE ENGLİSH STORIES ON READING COMPREHENSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.271
Abstract | Full Text |


Dilek CERAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA İLE İLGİLİ KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI Ss, 149-166
THE LEVEL OF UNDERSTANDING CONCEPTS AND MISCONCEPTION RELATED TO WRITING OF TURKISH LANGUAGE PRESERVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.245
Abstract | Full Text |


Murat TOPAL - Bekir İNCE & Safa EROĞLU  
İKİDİLLİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: FRANSA ÖRNEĞİ
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss,
INVESTIGATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY USAGE LEVELS OF BILINGUAL TURKISH STUDENTS: FRANCE SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.273
Abstract | Full Text |


Ahmet Turan SİNAN & Sezgin DEMİR  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜK VE SÖZLÜK KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss, 184-200
THE OPINIONS OF CANDIDATE TEACHERS OF TURKISH LANGUAGE ABOUT DICTIONARY AND USE OF DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.248
Abstract | Full Text |


Derya YILDIZ  
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME VE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: DENEME YAZMA ÖRNEĞİ Ss, 201-219
COMPARISON OF BLENDED LEARNING AND DIRECT INSTRUCTION APPROACHES: ESSAY WRITING SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.268
Abstract | Full Text |


Fatma SÖNMEZ  
AHMET MİTHAT EFENDİ'NİN ROMAN YAZARLARI Ss, 220-234
AHMET MİTHAT EFENDİ’S NOVEL AUTHORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.243
Abstract | Full Text |


Furkan ÖZTÜRK  
TOKATLI KÂNÎ'NİN BAŞA DAİR SÖZ VE DEYİŞLERİ İÇEREN MİZAHİ BİR MEKTUBU
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss, 235-249
TOKATLI KÂNÎ’S HUMOROUS LETTER CONTAINING THE WORD and PHRASES of “BAŞ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.254
Abstract | Full Text |


Mehmet Akif BALKAYA  
KAZUO ISHİGURO’NUN WHEN WE WERE ORPHANS ROMANINDA NOSTALJİ VE HAFIZA KAVRAMLARININ SUNUMU Ss, 250-269
REPRESENTATION OF MEMORY AND NOSTALGIA: KAZUO ISHIGURO’S WHEN WE WERE ORPHANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.256
Abstract | Full Text |


Tahir ZORKUL  
A. VAHAP AKBAŞ’IN HİKÂYELERİ VE HİKÂYELERİNDEKİ TEMEL İZLEKLER Ss, 260-279
A. VAHAP AKBAŞ’S STORIES AND THEIR BASIC THEMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.247
Abstract | Full Text |


Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK'TE AHLÂKSIZ TİPLERLE İLGİLİ SÖZCÜKLER Ss, 280-292
THE WORDS REGARDING IMMORAL TYPES IN DIVANU LUGATI'T-TURK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.270
Abstract | Full Text |


İlke ALTUNTAŞ & Emine AKYÜZ  
ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SINIF DİNLEME EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA Ss, 293-305
DETERMINATION OF THE PROBLEMS THAT 3RD AND 4TH GRADE TEACHERS ENCOUNTER IN TEACHING LISTENING: A QUALITATIVE STUDY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.274
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri