Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Prof. Dr. Kamil İŞERİ

Assistant Editor
Dr. Bushra Saadoon & Mohammed Alnoori

Oulu / Finland  Haziran 2018

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialTuğçe Elif TAŞDAN  
SAME QUESTION - DIFFERENT ANSWER: UNNECESSARY EMPHASIS OF IDEOLOGICAL AND CULTURAL ITEMS IN THE TURKISH TRANSLATION OF THE KITE RUNNER Ss, 1-12
AYNI SORUYA FARKLI BİR YANIT: THE KİTE RUNNER ADLI ROMANIN TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDE İDEOLOJİK VE KÜLTÜREL UNSURLARIN GEREKSİZ VURGULANMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3923
Abstract | Full Text |


Serpil SOYDAN  
SOME ADJECTİVES DETECTED İN KUTADGU BİLİG Ss, 13-38
KUTADGU BİLİG’DE TESPİT EDİLEN BAZI SIFATLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3902
Abstract | Full Text |


Salim PİLAV  
EDUCATION CONCEPT AND OVERVIEW OF TEACHING PROFESSION OF NURETTİN TOPÇU Ss, 39-48
NURETTİN TOPÇU’NUN EĞİTİM TASAVVURU VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE BAKIŞI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3887
Abstract | Full Text |


Fatma YUVAYAPAN & Stefan RATHERT  
TEACHING ACADEMIC WRITING IN ELT POSTGRADUATE PROGRAMMES AT TURKISH UNIVERSITIES Ss, 49-64
TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA AKADEMİK YAZIM ÖĞRETİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3907
Abstract | Full Text |


Eren BOLAT & Erol GÜLÜŞTÜR  
A COMPARATIVE STUDY ON THE ROMANCE OF HORN AND BEOWULF Ss, 65-72
THE ROMANCE OF HORN VE BEOWULF ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3937
Abstract | Full Text |


Dursun KARAKAYA  
POSTMODERN FEATURES IN CAN YUCEL’S POETRY Ss, 73-80
Can Yücel Şiirlerinde Postmodern İzler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3906
Abstract | Full Text |


Şahin ŞİMŞEK  
EDUCATIONAL VALUES IN TO KILL A MOCKINGBIRD NOVEL OF HARPER LEE Ss, 81-89
Harper Lee’nin Bülbülü Öldürmek Adlı Romanında Eğitim Değerleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3917
Abstract | Full Text |


Erdal YALÇIN & Adem BELLİBAŞ  
THE POET OF ADIYAMAN FEHMİ BİLGİN AND REFLECTION OF LOVE PERCEPTION ON DIVAN POETRY Ss, 90-99
ADIYAMANLI ŞAİR FEHMİ BİLGİN VE DİVAN ŞİİRİNE YANSIYAN AŞK ANLAYIŞI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3886
Abstract | Full Text |


Murat GÖK  
THE RELIGIOUS TERMINOLOGY IN IM-PRAYER STORY Ss, 100-113
BÎ-NAMAZ HİKÂYESİNDEKİ DİNİ TERMİNOLOJİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3899
Abstract | Full Text |


Muhittin ELİAÇIK  
SHAYKH AL-ISLAM SADI ÇELEBI AND HIS POETRY FATWAS Ss, 114-119
ŞEYHÜLİSLÂM SA’DÎ ÇELEBİ VE MANZUM FETVÂLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3920
Abstract | Full Text |


Enes YILDIZ  
CITY POEMS IN CLASSICAL TURKISH LITARATURE AND THE MEDINA KASIDA WHICH ISN’T INCLUDED IN THE PUPLISHED DIVAN OF REVANI Ss, 120-143
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞEHİR ŞİİRLERİ VE REVÂNÎ’NİN YAYIMLANMIŞ DİVANI’NDA YER ALMAYAN MEDİNE KASÎDESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3928
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's new issue (6/1)  published under the guest editor of  Dr. Şahin ŞİMŞEK from Kastamonu University and the co-guest editor  is Dr. Ali Osman ABDUREZZAK from Kastamonu University. IJLA's new Issue will be publish, in June 20.

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri