Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Dr. Fahri TEMİZYÜREK

Assistant Editor
Emrah BOYLU

Oulu / Finland  April 2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialZekerya BATUR & Gülten ERKEK  
A "TABOO" IN WORD TEACHING Ss, 1-11
KELİME ÖĞRETİMİNDE BİR “TABU”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3546
Summary | Abstract | Full Text |


Esma Dumanlı KADIZADE & Elif Canan KILIÇ  
THE CHANGING ASPECT OF SPEAKING SKILLIN 2015 TURKISH TEACHING PROGRAM; ORAL COMMUNICATION SKILL Ss, 12-22
KONUŞMA BECERİSİNİN 2015 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞEN YÖNÜ: SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3530
Summary | Abstract | Full Text |


Ahmet Zeki GÜVEN  
EXAMINATION OF SHYNESS LEVELS OF PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES Ss, 23-30
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UTANGAÇLIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3525
Summary | Abstract | Full Text |


Ayşe ATEŞ & Nesrin SİS  
GASS'S SECOND LANGUAGE ACQUISITION MODEL IN TURKİSH TEACHING AS A SECOND Ss, 31-49
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GASS’IN İKİNCİ DİL EDİNİMİ MODELİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3504
Summary | Abstract | Full Text |


Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL & Halil TAYFA  
Development of the Attitude Scale Towards the use of Interactive Board in Turkish Lesson: A Validity and Reliability Study Ss, 50-62
TÜRKÇE DERSİNDE ETKİLEŞİMLİ TAHTAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3500
Summary | Abstract | Full Text |


Bilge BAĞCI AYRANCI  
CURRENT PROBLEMS OF TURKISH ACCORDİNG TO TEACHER CANDIDATES Ss, 63-78
ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE TÜRKÇENİN GÜNCEL SORUNLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3550
Summary | Abstract | Full Text |


Ömer Faruk TAVŞANLI  
EVALUATION OF THE INSTRUCTIONAL PROGRAM IN TURKEY BASED ON THE PROCESS-BASED WRITING APPROACH Ss, 79-97
TÜRKİYE’DE UYGULANAN SÜREÇ TEMELLİ YAZMA YAKLAŞIMI TEMELE ALINARAK HAZIRLANMIŞ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3551
Summary | Abstract | Full Text |


Beyhan CAN & Firdevs GÜNEŞ  
THE EFFECT OF EDUCATION MODEL BASED ON SELF-REGULATED STRATEGY DEVELOPMENT ON IMPROVING STORY WRITING SKILLS Ss, 98-115
ÖZ DÜZENLEMELİ STRATEJİ GELİŞTİRMEYE DAYALI ÖĞRETİM MODELİNİN HİKÂYE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3542
Summary | Abstract | Full Text |


Yusuf TAŞKIN  
CRITICAL LISTENING ATTITUDE SCALE'S VALIDITY AND RELIABILITY STUDY FOR PROSPECTIVE TEACHERS Ss, 116-128
ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN ELEŞTİREL DİNLEME TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3486
Summary | Abstract | Full Text |


Funda Uzdu YILDIZ  
FORMULAIC COMPETENCE TEACHING TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE Ss, 129-140
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEDE KALIP SÖZ EDİNCİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3554
Summary | Abstract | Full Text |


Arzu ÇEVİK  
SELECTION OF POEMS AS LITERARY TEXT IN LANGUAGE TEACHING WRITING SKILLS Ss, 141-151
DİL ÖĞRETİMİNDE EDEBÎ METİN OLARAK ŞİİR SEÇİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3560
Summary | Abstract | Full Text |


Mesut GÜN - Murat YILDIZ & Tuğcihan GÜVENDİK  
REMAKS OF SYRIAN REFUGEE SCHOOL-AGE CHILDREN ABOUT THEIR EDUCATION AND FUTURE Ss, 152-162
SURİYELİ MÜLTECİ OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ VE GELECEĞE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3558
Summary | Abstract | Full Text |


Kübra ŞENGÜL  
THE EFFECTS OF TEACHING WITH LANGUAGE PARTNERSHIP (TANDEM) IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE ON SPEAKING ANXIETIES OF STUDENTS Ss, 163-175
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3545
Summary | Abstract | Full Text |


Erkan ÇER  
PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS' LEVELS OF PROFICIENCY IN METHODS, TECHNIQUES, STRATEGIES AND APPROACHES Ss, 176-192
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YÖNTEM, TEKNİK, STRATEJİ VE YAKLAŞIMLARA YÖNELİK YETERLİKLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3562
Summary | Abstract | Full Text |


İlhan ERDEM & Dilek KIRNIK  
THE EFFECT OF USING ATTAINING THE OUTLINE OF THE TEXT STRATEGY TO FINDING THE MAIN THEME OF THE TEXT Ss, 193-210
METNİN ANA HATLARINI ÇIKARMA STRATEJİSİNİ KULLANMANIN METNİN ANA FİKRİNİ BULMAYA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3559
Summary | Abstract | Full Text |


Hatice TURHAN & Erkan ÇER  
TURKISH LANGUAGE TEACHING ENVIRONMENTS FOR RIGHTS AND FREEDOM: A SAMPLE OF LEARNING SITUATION Ss, 211-235
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE YÖNELİK ORTAMLAR: BİR EĞİTİM DURUMU ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3563
Summary | Abstract | Full Text |


Sedat EROL & İlhan ERDEM  
PERCEPTIONS OF TURKISH TEACHER CANDIDATES ABOUT CRITICAL READING Ss, 236-249
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMAYA YÖNELİK ALGILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3571
Summary | Abstract | Full Text |


Halit KARATAY - Haluk GÜNGÖR & Uluhan ÖZALAN  
Callan Method In Teaching Turkish As A Foreign Language Ss, 250-265
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE CALLAN YÖNTEMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3566
Summary | Abstract | Full Text |


Nazife Burcu TAKIL & Ayfer SAYIN  
OPINIONS OF THE TURKISH TEACHER CANDIDATES FOR CHANGE IN THE READING SKILLS OF THE STUDENTS IN THE 15-YEAR-OLD GROUP Ss, 266-284
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ 15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKUMA BECERİLEİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3561
Summary | Abstract | Full Text |


Ömer KEMİKSİZ  
OVERLAPPING LEVEL BETWEEN ACTIVITIES IN TURKISH WORKBOOKS AND ACQUISITIONS OF COMPREHENDING AND ANALYZING THE READ/LISTENED TEXT Ss, 285-302
TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN OKUDUĞU/DİNLEDİĞİ METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME KAZANIMLARIYLA ÖRTÜŞME DÜZEYİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3564
Summary | Abstract | Full Text |


Abdulkadir KIRBAŞ  
TEACHER OPINIONS ON THE IMPLEMENTATION OF VALUES EDUCATION IN TEACHING TURKISH Ss, 303-312
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNİN UYGULANMASİNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3565
Summary | Abstract | Full Text |


Ali GÖÇER  
USAGE, PROPERTIES AND FUNCTIONS OF TASK BASED LEARNING METHOD IN TEACHING TURKISH AS A SECOND LANGUAGE Ss, 313-328
GÖREV TEMELLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TÜRKÇENİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI, ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3570
Summary | Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

  Distinguished scientists,

  special issue of Turkish Language Teaching

  The 5(2) volume of the

  Journal published under

  the editorship of lecturer

  Dr. Fahri TEMİZYÜREK

  from the Gazi University.

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2015: 69.11Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri