Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Dr. Mehmet ÇİÇEK

Assistant Editor
Dr. Ergün HAMZADAYI

Oulu / Finland  September 2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialPerihan YALÇIN & Şeyma ŞAHİN  
A COMPARATIVE ANALYSIS OF MOLIERE’S WORK TITLED “THE MISER” WITH ITS TURKISH TRANSLATIONS Ss, 1-11
MOLİERE’İN “CİMRİ” ADLI ESERİ İLE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3751
Summary | Abstract | Full Text |


Pınar AKARÇAY & Gökhan AK  
A ‘LANGUAGE’ OF MODERN ENCHANTMENTS: THE MAGIC OF LITERATURE IN TOURISM Ss, 12-25
A ‘LANGUAGE’ OF MODERN ENCHANTMENTS: THE MAGIC OF LITERATURE IN TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3740
Summary | Abstract | Full Text |


Selçuk PEKER  
AN EVALUATION ON THE GEOGRAPHY OF POEM CALLED “TURKESTAN BAZAAR” BY UZBEK POET ERKİN VÂHİDOV Ss, 26-35
ÖZBEK ŞAİR ERKİN VÂHİDOV’UN “TÜRKİSTAN PAZARI” ADLI ŞİİRİNİN COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3744
Summary | Abstract | Full Text |


Mehmet Nuri KARDAŞ  
A STUDY ON MEDIA LITERACY INSTRUCTION COMPATIBILITIES OF TURKISH LANGUAGE TEACHERS Ss, 36-56
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ VERMEKTEKİ YETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3736
Summary | Abstract | Full Text |


İlker AYDIN - Nurşen KATIRCIOĞLU & Ayşe KARACA  
ON THE LEVEL OF PERCEPTION OF IDIOMS AND PROVERBS BY 5TH AND 6TH GRADE STUDENTS Ss, 57-75
5 VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEYİM VE ATASÖZLERİNİ ALGILAMA DÜZEYİ ÜZERİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3730
Summary | Abstract | Full Text |


Cahit BAŞDAŞ & Zhamila ARZYBAEVA  
A CHAGATAI INTERPRETATION WHICH FOUND IN KIRGIZSTAN: BA?RU’D-DURER Ss, 76-92
KIRGIZİSTANDA BULUNAN ÇAĞATAYCA BİR TEFSİR: BAHRÜ’D-DÜRER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3710
Summary | Abstract | Full Text |


Faruk YILDIRIM  
A NEW PRELIMINARY STUDY ON TURKISH DIALECTS ATLAS: POSTPOSITION 'GİBİ' AND ITS VARIANTS Ss, 93-114
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ ATLASI İÇİN YENİ BİR ÖN ÇALIŞMA: GİBİ EDATI VE YAN BİÇİMLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3769
Summary | Abstract | Full Text |


Muhittin ELİAÇIK  
SHAYKH AL-ISLAM BOSTANZADE MUHAMMAD EFENDI’S POETRY FATWAS II Ss, 115-119
BOSTANZÂDE MUHAMMED EFENDİ’NİN MANZUM FETVÂLARI -II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3767
Summary | Abstract | Full Text |


Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL & Deniz ÖZER  
SPEAKING SKILLS ATTITUDE SCALE FOR MIDDLE SCHOOL STUDENT: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Ss, 120-131
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN KONUŞMA BECERİSİ TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3739
Summary | Abstract | Full Text |


Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK  
EXAMINING THE READING SKILLS’ PROCESS OF DEVELOPING IN THE WAY OF TURKISH LANGUAGE TEACHING CURRICULUM Ss, 132-150
OKUMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ SÜRECİNİN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3735
Summary | Abstract | Full Text |


Yeşim İPEKÇİ  
ECOLOGICAL OTHERNESS OF THE HUMAN AND NON-HUMAN BEINGS IN INDRA SINHA’S ANIMAL’S PEOPLE Ss, 151-163
INDRA SİNHA’NIN ANİMAL’S PEOPLE ROMANINDA İNSAN VE İNSANDIŞI VARLIKLARIN EKOLOJİK ÖTEKİLİĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3718
Summary | Abstract | Full Text |


Derya PERK  
THE REFLECTIONS OF INFANTICIDE CONCEPT IN 18TH CENTURY UPON GERMAN LITERATURE Ss, 164-172
18. YÜZYILDAKİ İNFANTİSİD OLGUSUNUN ALMAN EDEBİYATINA YANSIMALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3702
Summary | Abstract | Full Text |


Emrullah ŞEKER  
SEX OF THE WORDS: A PSYCHOANALYTIC APPROACH TO GRAMMAR Ss, 172-187
SÖZCÜKLERİN SEKSİ: DİLBİLGİSİNE PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3742
Summary | Abstract | Full Text |


Demet GÜLÇİÇEK ESEN & Hatice YURTSEVEN YILMAZ  
INVESTIGATING THE SYLLABLE ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS ACCORDING TO THE VIEWS OF TEACHERS Ss, 188-199
İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ HECE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3745
Summary | Abstract | Full Text |


Mehmet YILMAZ  
A REVIEW OF “KENDI GÖK KUBBEMIZ” FROM THE VALUES EDUCATION PERSPECTIVE Ss, 200-212
KENDİ GÖK KUBBEMİZ’DE DİNÎ VE MİLLÎ DEĞERLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3697
Summary | Abstract | Full Text |


Birgül AKDAĞ ÇİMEN  
CHALLENGES IN EFL EDUCATION IN TURKEY AND POTENTIAL SOLUTIONS FROM THE TERTIARY-LEVEL INSTRUCTORS’ PERSPECTIVES Ss, 213-228
TÜRKIYE’DE YABANCI DIL EĞITIMINDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE YÜKSEK ÖĞRETIMDE ÇALIŞAN EĞITIMCILERIN BAKIŞ AÇISINDAN MUHTEMEL ÇÖZÜMLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3753
Summary | Abstract | Full Text |


Sami BASKIN & Muhsin MUMCU  
BILINGUALIZED DICTIONARIES AND TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Ss, 229-237
İKİ DİLLİLEŞTİRİLMİŞ SÖZLÜKLER VE TÜRKÇENİN YABANCILARA ÖĞRETİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3721
Summary | Abstract | Full Text |


Hasan Ali GÜNEŞ  
KAYIKÇI KUL MUSTAFA AND WAR OF CRETE Ss, 238-245
KAYIKÇI KUL MUSTAFA VE GİRİT SAVAŞI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3752
Summary | Abstract | Full Text |


Cemal BAYAK  
SHABISTAN- KHAYAL IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE AND YUSUFI’S SHABISTAN-I KHAYAL Ss, 246-258
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞEBİSTÂN-I HAYÂL VE YÛSUFÎ'NİN ŞEBİSTÂN-I HAYÂL'İ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3766
Summary | Abstract | Full Text |


Müge Işıklar KOÇAK  
OSMANLI VE TÜRK TOPLUMLARINDA BİLİM REPERTUARLARI: BİLİMSEL BİLGİNİN ÇEVİRİ YOLUYLA AKTARIMI Ss, 259-272
SCIENTIFIC REPERTOIRES IN OTTOMAN AND TURKISH SOCIETIES: TRANSFER OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE THROUGH TRANSLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3738
Summary | Abstract | Full Text |


Arife ERDOĞAN HORASAN & Zehra GÖRE  
EXAMINING ZEYNEP CEMALİ'S NOVEL "THE GIRL WITH ROLLER SKATER" WITH REGARD OF THE KEY ELEMENTS OF CHILDREN’S LITERATURE Ss, 273-283
ZEYNEP CEMALİ’NİN PATENLİ KIZ ROMANININ ÇOCUK EDEBİYATININ TEMEL ÖGELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3759
Summary | Abstract | Full Text |


Gülten GENÇ  
TURKISH EFL LEARNERS’ METAPHORICAL CONCEPTUALIZATIONS OF LANGUAGE LEARNING Ss, 284-295
TURKISH EFL LEARNERS’ METAPHORICAL CONCEPTUALIZATIONS OF LANGUAGE LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3689
Summary | Abstract | Full Text |


Zümrüt CEYLAN Aliye Nur Ercan, Şerife AKPINAR  
Investigation of Informative Texts in 5th - 8th Grade Turkish Textbooks İn Terms of Themes and Genres Ss, 296-306
5 - 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ BİLGİ VERİCİ METİNLERİN TEMA VE TÜR AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3687
Summary | Abstract | Full Text |


Nurullah ULUTAŞ  
THE MOTIF "TEPEGÖZ" FROM DEDE KORKUT STORIES TO MODERN TURKISH THEATRE Ss, 307-318
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDEN ÇAĞDAŞ TÜRK TİYATROSUNA “TEPEGÖZ” MOTİFİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3750
Summary | Abstract | Full Text |


Gülfem KURT  
EGYPTIAN FEMINISM: A COMPARATIVE OVERVIEW OF THE WORKS OF QASIM AMÎN TITLED TAHRIR’AL MAR’AH AND AL-MAR’ATU’L JADIDAH Ss, 319-330
MISIR FEMİNİZMİ: KASIM EMİN’İN TAHRÎRU’L-MER’E VE EL-MER’ETU’L CEDÎDE ESERLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3761
Summary | Abstract | Full Text |


Violeta JANUSHEVA & Jana JURUKOVSKA  
THE ORTHOGRAPHY OF THE DASH IN THE MACEDONIAN STANDARD LANGUAGE AND THE JOURNALISTIC SUB-STYLE Ss, 331-342
THE ORTHOGRAPHY OF THE DASH IN THE MACEDONIAN STANDARD LANGUAGE AND THE JOURNALISTIC SUB-STYLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3669
Summary | Abstract | Full Text |


Abdurrahman KİLİMCİ  
LEARNER PERSPECTIVES TOWARDS CORPUS USE IN VOCABULARY LEARNING Ss, 343-359
SÖZCÜK ÖĞRENİMİNDE DERLEM KULLANIMINA ÖĞRENİCİ BAKIŞ AÇISI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3765
Summary | Abstract | Full Text |


Betül YALÇINKAYA AKÇİT  
VIRTUES AND ACHIEVEMENTS IN EREC AND THE BOOK OF DEDE KORKUT Ss, 360-371
EREC VE DEDE KORKUT KİTABI’NDA ERDEM VE KAZANIMLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3695
Summary | Abstract | Full Text |


Benâ Gül PEKER  
LET’S GET ALL OUR DUCKS IN A ROW: DESIGNING DRAMA-SMART LEARNING AND TEACHING Ss, 372-388
HAYDİ TÜM ÖRDEKLERİMİZİ BİR SIRAYA TOPLAYALIM: AKILLI DRAMA ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİ TASARLAMAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3774
Summary | Abstract | Full Text |


Tazegül DEMİR ATALAY  
RELEVANCE OF MEASUREMENT AND EVALUATİON COMMON COMPETENCY PERCEPTİON OF LİTERATURE TEACHER CANDİDATES WİTH VARİOUS VARİABLES Ss, 389-400
EDEBİYAT ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME GENEL YETERLİK ALGISI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3762
Summary | Abstract | Full Text |


Selcen AYDOGAN  
THE EFFECT of DRAMA BASED EDUCATIONAL PROGRAM on TURKISH LANGUAGE AND CONCEPT DEVELOPMENT of TURKISH AND ENGLISH SPEAKER BILINGUAL CHILDREN in The UK. (NOTTINGHAM) Ss, 401-409
İNGİLTERE'DEKİ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE KONUŞAN İKİDİLLİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE DİL VE KAVRAM GELİŞİMİNDE DRAMA TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ (NOTTİNGHAM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3708
Summary | Abstract | Full Text |


Meriç GÜVEN  
SIGNIFICANCE LOSS IN “GRAMMATICAL MECHANISM” IN TURKISH LANGUAGE SYSTEM Ss, 410-428
TÜRKÇE DİL SİSTEMİNDE “DİLBİLGİSEL DÜZENEKTE” ANLAMLI BASAMAK YİTİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3755
Summary | Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

   

  Dear Academicians,

  IJLA's new issue (5/7)  will be published on December 20, 2017. The guest editor of our current issue is Assoc. Prof. Dr. Faruk YILDIRIM from Çukurova University and the co-guest editor  is Assistant Prof. Dr. Onur ER from Kafkas University. We wait for your quality articles until December 01, 2017

   

  Dear Academicians, 

  IJLA's new issue (5/6)  will be published on September, 2017. The guest editor of our current issue is Prof. Dr. Mehmet ÇİÇEK and the co-guest editor  is Assoc. Dr. Ergün HAMZADAYI, both of whom are from Gaziantep University. We wait for your quality articles until September 10, 2017.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

  Distinguished scientists,

  IJLA's issue 

  The 5(4) volume of the

  Journal published under

  the editorship of lecturer

  Dr. Bekir KAYABAŞI.

   

  IJLA's new issue  will

  be published

  on September 20, 2017.

   We wait for your

  quality articles

  until September 15, 2017.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2015: 69.11Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri