E-ISSN:2342-0251

CALLAN YÖNTEMİ’NİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ


Callan Yöntemi, öğrencilerin doğru ve akıcı konuşma becerilerini geliştirmek için hedef dili kullanarak sorulara akıcı ve doğru cevap vermeye dayalı bir yöntemdir. Hedef dilin hızlı ve etkili bir şekilde öğretilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu araştırmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akıcı ve doğru konuşma becerisi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma, eylem araştırması olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 akademik yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi TÖMER’de Türkçe öğrenen 13 farklı ülkeden gelen 18 uluslararası öğrenciden oluşmaktadır. A2 ve B1 kurlarında öğrencileri konuşturmak, B2 ve C1 kurlarında konuşma hatalarını düzeltmek için Callan yöntemi kullanılmıştır. Okuma metinlerine bağlı soruları yanıtlama ve işlenen konuyla ilgili öğrencileri konuşturma etkinlikleri yapılmıştır. Öğrenciler, A2 ve B1 kurlarında sorulan sorulara hızlı yanıt verme ve soru sorma; aynı şekilde B2 ve C1 kurlarında akıcı konuşma ile birlikte sözcükleri doğru sesletme becerilerinin iyileştiği belirlenmiştir.


Keywords


Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, sesletim, sesletim öğretimi, akıcı konuşma, Callan Yöntemi

Author: Halit KARATAY - - Haluk GÜNGÖR & Uluhan ÖZALAN
Number of pages: 238-264
DOI: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4122
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.