ISSN:2342-0251

Yazarlar için


 • YAZARLAR İÇİN

 • DERGİNİN YAZIM VE YAYIM İLKELERİ

 •  

  1)    IJLA'da (International Journal of Language Academy) telif, hazırlama metin (edisyon kritik), çeviri, kitap tanıtım ve değerlendirme, toplantı notları şeklinde gönderilen yazılar değerlendirmeye alınır.

  2)    Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olması veya yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.

  3)    Yazılar daha önce bir kongre, sempozyum veya toplantıda bildiri şeklinde sunulmuşsa, tarih ve yer belirtmek şartıyla; yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara aittir.

  4)    Makale Takip Sistemi'ne (MTS) kaydedilen yazılar öncelikle editörlük tarafından IJLA Yazım ve Yayım İlkeleri bağlamında incelenir. Eğer yazar tarafından düzeltilmesi gereken kısımlar varsa yazı yazara iade edilerek düzenleme istenir.

  5)    Dergi Yazım ve Yayım İlkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez ve yayımlanmaz.

  6)    MTS'de editörlük tarafından onaylanan yazılar aynı sistem üzerinden en az iki hakeme gönderilir. Gerekli görüldüğü durumlarda çalışma ikiden fazla hakeme inceletilebilir. Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir. Hakemlerin önerileri editör tarafından titizlikle takip edilir. Dergi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak yayımlamamak haklarına sahiptir. Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

  7)    Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilir. Bu itiraz incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşlerine başvurulur.

  8)    Hakem-editör, editör-yazar Makale Takip Sistemindeki mesajlar kısmından yazışabilir. Teklif ve ek uyarılarda bulunabilir.

  9)    Yayımına karar verilen bir yazının hangi sayıda yayımlanacağı mesajla yazara bildirilir.

  10)  Bütün süreçler elektronik ortamda gerçekleşir.

  11)  Yazı; amaç, kapsam ve araştırma ile ilgili literatürdeki yaklaşımların ve bu çalışmanın yönteminin ele alındığı bir "Giriş" bölümü ile başlamalıdır. Yazının sonunda, elde edilen bulguların değerlendirildiği bir de "Sonuç" bölümü bulunmalıdır.

  12)  Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden (200-250 sözcük) İngilizce özet (Abstract) ve Türkçe özet bulunmalıdır. (Türkçe haricinde diğer dillerde yazılan makalelerin Türkçe özetleri gerekli olduğu taktirde dergi editörlüğü tarafından yazılabilir.) Abstract kısmının altından bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan key words verilmelidir. Sonra 1 boşluk bırakılarak yine aynı şekilde Türkçe özet ve anahtar kelimeler verilmelidir.. İngilizce ve Türkçe özet metinleri 7,5 punto Bookman Old Style harf karakteriyle ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

  13)  Gönderilecek yazılarda, yazı türleri (derleme / araştırma / yorum) ve bilim dalları da göz önüne alınarak şu sıra izlenmelidir: İngilizce başlık (büyük harf ve kalın yazı tipi ile en fazla 220 harf karakter/16 punto/Bookman Old Style) ve Özet (İngilizce) ve Key words, Türkçe başlık (küçük harf ve kalın yazı tipi ile /12 punto/Bookman Old Style), özet ve anahtar kelimeler. Sayılanlar dışında metin genel anlamda 9 punto ile yazılmalıdır.

  14)  Yazılar; notlar, tablo, şekil, grafik ve referanslar dâhil 25 sayfayı geçmemelidir. Şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli ve metin içinde yeri geldikçe bu sıra belirtilip üzerine başlığı, nakledildiyse alt yazıda kaynağı yazılmalıdır.

  15)  Yazılar; dizgi, düzeltme ve baskı işlemlerinin hızlandırılması açısından bilgisayarda yaygın olarak kullanılan yazım programlarıyla (Word for Windows veya Quark Macintosh) yazılmalıdır.

  16)  Derginin yazım dili İngilizce ve Türkçedir. Gerektiği taktirde diğer dillerde de yazı kabul edilebilir.

  17)  Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazar adları, editör tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler yazıya editör tarafından eklenecektir. Yazılar sisteme eklenirken, yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanıması açısından önemlidir.

  18)  Dergiye gönderilen çalışmalarda dil bilgisi kurallarına (imla, noktalama, açıklık, anlaşılırlık vs.) riayet etme mecburiyeti vardır. Bu nedenle oluşabilecek problemler ve eleştirilerden tamamen yazar sorumludur.

  19)  Dergiye gönderilen yazıların bütün telif hakları dergiye ait olup IJLA'dan izin alınmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz, çoğaltılamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ayrıca yazılardan doğabilecek herhangi bir yasal sorumluluk yazar/larına aittir.

 • 20)  Yazılarda sosyal bilimlerdeki yaygın olan kaynak gösterme yöntemlerinden APA Sistemi kullanılmalıdır. Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğundadır. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Varsa notlar metnin içinde numaralandırılıp, sayfa altına numara sırasına göre yerleştirilmelidirler.

 •  21) Dergimize gönderilen yazılar için makale süreçleri başlamadan önce ücret (200 TL) talep edilmektedir. Derginin elektronik yayın işleyişi; intihal raporu, makalelerin uluslararası indekslere tanıtılması, DOI numaralarının satın alınması gibi işlemler ücret karşılığında yapılmaktadır. Ödeme yapıldıktan sonra makalenin işleme alındığını belirten mail gönderilmektedir. Hakem süreci sonunda makalenin reddi durumunda yatırılan ücret belirli miktardaki (vergiler, intihal raporu ücreti, DOI ücreti vs...) kesintilerden sonra yazarına iade edilecektir.

   22)  IJLA'ya gönderilen çalışmalar hakem sürecini tamamlamış olsa da editör kurulu tarafından reddedilebilir.

 • 23)  IJLA'ya gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) sitilinde hazırlanmalıdır. APA-VI kriterleri yazarların dikkate alacağı versiyon olmalıdır. APA-VI kriterleri için tıklayınız.

 • 24)  Yazım ve yayım ilkeleriyle ilgili yukarıda açıklanan durumların şematize edilmiş hali aşağıda verilmektedir. Yazarların eserlerini buna göre oluşturmaları gerekmektedir. Bunun dışında yapılan çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

   

   

  Kağıt Boyutu

   

  A4 Dikey

   

  Üst Kenar Boşluğu

   

  5

   

  Alt Kenar Boşluğu

   

  5

   

  Sol Kenar Boşluğu

   

  3,5

   

  Sağ Kenar Boşluğu

   

  3,5

   

  Yazı Tipi

   

  Bookman Old Style

   

  Yazı Tipi Sitili

   

  Normal

   

  Yazı Tipi Boyutu (Normal Metin)

   

  9 Punto

   

  Yazı Tipi Boyutu (Dipnot Metin)

   

  8 Punto

   

  Paragraf Girintisi

   

  0

   

  Satır Aralığı

   

  1

   

  İngilizce Ana Başlık ve Aralık (En Fazla 220 Harf)

   

  16 Punto, Büyük Harf ve 1,5 Satır Aralığı

   

  Türkçe Ana Başlık ve Aralık

   

  12 Punto, Küçük Harf ve 1,5 Satır Aralığı

   

  Her Şey Dahil En fazla Sayfa Sayısı

   

  25

   

  Abstract ve Özet Kısımlarının Sözcük Sayısı

   

  200-250

   

  Abstract ve Özet Kısımlarının Yazı Tipi Boyutu

   

  7,5 Punto

   

  Key Words ve Anahtar Kelime Sayısı Aralığı

   

  3-5

   

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.