ISSN:2342-0251
Giriş Yap Üye ol
International Journal of Language Academy

Editör: Prof. Dr. Ali YAKICI
Editör Yardımcısı: Assoc. Prof. Dr. Gülnur AYDIN
Yayın Yeri: Oulu / Finland
Yıl-Sayı: 2019-29
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Hıfzı TOZ - & Hatice Dilşad AĞAOĞLU BAHAEDDİN ÖZKİŞİ’NİN ROMANLARINDA ÖNE ÇIKAN DEĞERLER, 1-21
THE VALUES THAT STAND OUT IN BAHAEDDİN ÖZKİŞİ’S NOVELS
DOI : http://dx.doi.org/.25827
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Yasemin BAKİ Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanındaki Araştırma Eğilimleri, 22-44
RESEARCH TRENDS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.49
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Zeynep Zeliha BAYAZIT DİL VE ANLATIM DERSLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, 45-56
PROBLEMS IN LANGUAGE AND EXPRESSION COURSES AND SOLUTION PROPOSALS FOR THESE ISSUES
DOI : http://dx.doi.org/.25791
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Esra LÜLE MERT Okul Öncesi Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Kavramlara İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi (Geometrik Şekil ), 67-82
ANALYSIS OF PRE-SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS OF CONCEPTS IN PRESCHOOL CURRİCULUM THROUGH METAPHORS (GEOMETRIC SHAPES)
DOI : http://dx.doi.org/.30169
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Davut DİVARCİOĞLU - & Nurten ÖZÇELİK Fransız Dili Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stratejisi Olarak Çeviriyi Kullanma Eğilimleri, 83-106
FRENCH LANGUAGE EDUCATION STUDENTS’ TRENDS OF USING TRANSLATION AS A LEARNING STRATEGY
DOI : http://dx.doi.org/.32685
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nesrin DELİKTAŞLI Türk-Fransız Hukuk Dilinde Suç Anlamında Kullanılan Terimler ve Çevirilerinde Karşılaşılan Sorunlar, 107-127
THE TERMS USED IN THE MEANING OF CRIME IN TURKISH - FRENCH LEGAL LANGUAGE AND THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN THEIR TRANSLATIONS
DOI : http://dx.doi.org/.25857
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Yusuf AVCI TÜRK DİLİNDE EDİLGENLİK VE KURAM SORUNU, 128-134
THE PROBLEM OF PASSIVITY AND THEORY IN TURKISH LANGUAGE
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Cemil Şahin - & Fahri TEMİZYÜREK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 135-151
THE RELATİONSHİP BETWEEN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' LİSTENİNG COMPREHENSİON LEVELS AND THEİR ACADEMİC ACHİEVEMENTS
DOI : http://dx.doi.org/.29171
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Yusuf Mete ELKIRAN - Rauf YILDIZ & Fatih KANA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN DİVÂN Ü LÜGATİ’T TÜRK İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA TARİHİ EVRELERİ DENEMESİ, 152-159
HISTORIC STAGES TRIAL BETWEEN THE REPUBLIC OF TURKEY AND DIVÂN Ü LÜGATI’T TÜRK FOR THE TURKISH EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/.36899
Özet | Abstract | Tam Metin


International Journal of Language Academy
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.