L’UTILISATION DES FIGURES DE STYLE DANS LES CAMPAGNES ANTI-TABAC

Author:

Year-Number: 2016-12
Number of pages: 18-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya sağlık örgütü (WHO) sigaranın zararlarıyla ilgili birçok veri açıklıyor. Dünya sağlık örgütü verilerine göre sigara kullanımının 2020 yılına kadar yılda 10 milyona yakın insanın ölümünün başlıca sebeplerinden biri olacağı öngörülüyor. Günümüzde sigaranın zararları bilimsel verilerle açıkça ortaya konulmuştur. Sigara içenlerin sigarayı bırakmalarını sağlamak ve bu kişilere yardım etmek amacıyla birçok kampanya düzenleniyor. Bu kampanyalar tv reklamları ya da afişler olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu afişler sigaranın zararlarını ya da sigaranın vücudumuza yaptığı hasarları gösteriyor. Sigaranın zararlarına karşı insanları etkilemek, onların dikkatini bu yöne çekmek tütün kullananları sigarayı bırakma konusunda ikna etmekte yardımcı olabilir. Sigarayı bıraktırma amacıyla sigara karşıtı birçok afiş hazırlanıyor. Sigara karşıtı kampanyalarda kullanılan bu afişlerde beti biçemleri karşımıza çıkıyor. Beti biçemleri antik çağlardan itibaren insanları etkilemek, söylemi zenginleştirmek için kullanılıyor. Beti biçemleri, kelime betileri, anlam betileri, yapı betileri ve düşünce betileri olmak üzere dört gruba ayrılıyor. Her bir beti kendi arasında faklı dallara bölümleniyor. Bu betiler mesajlarımızı en kolay, en etkili ve en hızlı şekilde iletmemize olanak sağlıyor. Kelime betileri kelimenin göstereniyle, anlam betileri kelimenin gösterileniyle, yapı betileri söylemin oluşumuyla, düşünce betileri ise fikirler arası ilişkiye dayanır. Televizyon reklamlarının ötesinde, sigaranın zararlarını anlatan ve birçok beti ile zenginleştirilmiş sigara karşıtı kampanya afişleri sigara ve onun zararlarını birkez daha gözler önüne seriyor.

Keywords

Abstract

World Health Organization (WHO) issues many data regarding the damages of cigarette. As per data of World Health Assosication (WHO), it's forecasted that smoking will cause dead of 10 million people until end of 2020. The damages of cigarette are proved with the scientific data. A lot of campaigns are organized in order to let people quit smoking and assist them. Most of these campaigns are TV commericals or posters. These posters show the damages of cigarette on the bodies. To show the damages of the cigarette to the people and attract the attention of people on this matter, might convince the smokers to quit smoking. In order to let smokers quit smoking, there are too many posters and TV commericals with the theme of anti-cigarette. In these posters there is style of figure. Style of figure is used to influence people and to enrich expression since ancient times. Style of figure is four types such as; word figures, meaning figures, construction figures and thought figures. Each figure can be divided to sub divisions. These figures are used to transmit our messages easily, efficiently and fast. Beyond TV commercials, the campaign posters which are enriched with many figures show the cigarette and its damages.

abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Keywords