ANNE FRANK GÜNCESİNDE SAVAŞ İZLEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 225-238
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Savaş tüm insanlığı etkilediği gibi özellikle de ve belki de en çok çocukları etkilemektedir, onların ruh hallerinde giderilmesi mümkün olmayan derin izler bırakmakta, hayatları boyunca da bu izler asla kaybolmamaktadır. Savaş, çocukların üzerinde psikolojik, travmatik, fiziksel ve ahl?ki gelişimleri üzerinde kalıcı zararlara neden olmaktadır. Bu durumdan etkilenenlerden birisi de II. Dünya Savaşı sırasında Hitler Almanya’sı günlerini yaşayan 13 yaşındaki Yahudi asıllı Alman kızı Anne Frank’tır. Anne Frank, hayatı dolu dolu yaşayacağı bir dönemde özgür yaşamı elinden alınıp bir evde hapis hayatı yaşamaya mahkûm olan çocuklardan yalnızca biridir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de iktidar güçlerinin bitmez tükenmez çıkarları ve hırsları yüzünden savaşlar yaşanmakta, milyonlarca çocuk dünyanın birçok bölgesinde mağdur olmakta ya da hayatları sona ermektedir. Bu makalemizde öncelikle Hitler Almanya’sını, Yahudilerin sosyal durumunu, sürgünleri, Yahudi yazarların kitaplarının yakılmasını, yaşanan zorlukları, Anne Frank’ı, saklandıkları evi, Anne Frank’ın güncesi doğrultusunda savaş izleğini psiko-sosyal boyutuyla incelemeye çalışacağız.

Keywords

Abstract

War affects humanity and it affects especially mostly children. War engrave irradicably on child’s psychology. She is one of those affected by the condition of the 13-year-old German- born Jewish who is Anne Frank. Anne couldn’t live life to the fullest because her life enserfed and she sentenced in house as jail life, she is only one of these kind of child. War caused permanent harm on psychological, traumatic, physical and ethical development’s of chieldren. As in the past there are wars becoming reality because of adult people’s greed, millions of children being aggrieved and dead. In this articlewe try to analyze firstly Hitler’s Germany, social conditions of Jews,exiles, the burning of Jews author’s boks, the problems encountered, Anne Frank, hide at house, impression of Anne Frank’s in the direction of war for psycho-social aspects.

Keywords