İSMET KÜR’ÜN ESERLERİNDE EĞİTİM MESELESİ VE EĞİTİMCİLER

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 252-267
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İsmet Kür (1916-2013) gerek çocuk edebiyatı alanında gerekse yetişkinlere yönelik kaleme aldığı eserle edebiyat tarihimizin önemli simalarından biridir. Yazarın çocuklara yönelik sekiz roman, bir tiyatro eseri ve üç seri radyofonik oyunu vardır. Kendisi de bir öğretmen olan yazar gerek çocuklara yönelik bu kurmaca eserlerde gerekse 1969-73 yılları arasında çeşitli gazetelerde yazdığı yazılarda eğitim meselesini çeşitli yönleriyle ele alıp değerlendirmiş, yazıların kaleme alındığı dönemde ülkemizde eğitimle ilgili sorunları ve bu sorunların çözümüyle ilgili düşüncelerini de dile getirmiştir. Bu çalışmada onun hem kurmaca eserlerinde hem de gazete yazılarında yer verdiği eğitim meselelerini belli bir düzen içinde ele alınarak aile, okul, devlet üçgeninde, bu kurumların eğitim konusundaki sorumlulukları ve birbirleriyle ilişkileri çerçevesinde değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

İsmet Kür (1916-2013) is one of the most important figures of our history of literatüre with her works both in the field of children’s literatüre and those she wrote for adults. The author wrote eight novels, a play and three radiophonic play saries. The author, who is a techer herdelf, discussed and evauated various aspects of educational issues between the years 1969-1973 in both of these fictional works for children and in her various newspaper articles. At the time of her works she expressed the issues related to educationand her opinions regarding the solution of this problems. In this study, we are going to examine the education issue that has included in her fictional works as well as the newspaper articles in a particular order regarding the familiy, school, state tringle. Besides, the resbonsibility of these institutions on the issue of education and the relations with each other are also going to be handled.

Keywords