KUR’AN’I KERİM’DE "LAKIYE" SÖZCÜĞÜ ve TÜREVLERİ

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 187-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede,Lakıye sözcüğü ve türevleri Kur’an’ı Kerim ekseninde anlambilim bakımından incelenmiştir. Sözcüğün etimolojisi verildikten sonra kelime düzeyindeki anlamları irdelenmiştir. Kur’an’da yapılan taramalar sonucunda bu sözcüğün gerçek ve mecaz olmak üzere toplam on beş farklı anlamı üzerinde durulmuştur. Çalışmada Lakıye sözcüğünün içinde kullanıldığı deyimler de tespit edilerek anlambilim bakımından incelenmiştir. Yapılan tarama sonucunda ?????? sözcüğünün kullanıldığı on dört tane deyim tespit edilmiştir. Söz konusu deyimlerin daha iyi anlaşılması amacına yönelik Modern Arapçada Lakıye sözcüğü ile kurulan deyimler örnek verilmiştir.

Keywords

Abstract

In this article, the word lakiye and its derivatives are examined in terms of semantics by placing emphasize on the axis of the Qur'an. After the etymology of the word was given, its meanings at the word level were examined. As a result of the surveys conducted in the Qur'an, it has been found that this word is used in fifteen different meanings in total, literally and figuratively. In this study, the idioms used with the word lakiye have also been identified and examined in terms of semantics. As a result of the investigation, fourteen expressions in which the word lakiye has been used was detected. For the better understanding of these terms, the phrases established with the word lakiye ın the Modern Arabic, were presented as examples.

Keywords