YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİMDE FİLMLERİN KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 426-435
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalenin amacı film kullanımı ile yabancı dil olarak İngilizce çalışan öğrencilere öğretimde genel bir bakıştır. Dil uzmanları film kullanımı söz konusu olduğunda öğrencilerin daha fazla motive olduğunu, özellikle bunun destekleyici bir otantik içerik olarak rol oynayan bir aktivite olmasındaki katkısını kabul etmektedirler. Dil öğretiminde film izlemek tek başına yeterli olamamaktadır. Bu ise muhtemelen öğrencilerin filmi İngilizce olarak değil de, kendi dillerinde izlediklerinden dolayıdır. İngilizce film, dil ve kültüre odaklanmada birçok aktivitede kullanılabilir. İyi bir planlama ile öğrencilerin hoş vakit geçirmelerine katkıda bulunan aktivite olarak öğrenme ortamını yumuşatabilir. Tabi bu da çok iyi bir plan gerektirir. Bu aktiviteleri kullanmak öğrencilere cesaret verecek, motive edici bir teşvik unsuru olacaktır. Sözel ve diğer beceri çalışmaları genel fikirler, fonksiyonlar ve gramer unsurlarıyla film sayesinde yerleşir. İyi bir film seçimi ile öğrencilerin derse olan ilgileri daha da artacaktır. Öğrencilerin film seyretme amaçları başta belirlenmelidir. Filmler öğrencilerin dil ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu aktivitelerin kullanımı öğrencilerin telaffuz, tonlama, aksan, kelime, otantik, kültürel geçiş ve konuşma becerilerine katkıda bulunacaktır. Aşağıda film izleme süresinde ve sonunda olmak üzere aktiviteler hazırlanmıştır. Makale, filmlerin genelde konuşma İngilizce ’sini öğretmede yardımcı olmaktadır, bu yeni aktiviteleri üretmede daha fazla çaba sarf edilebilir. Yazar bu filmi öğrencilere uygun olduğu için ve filmin okul ortamında çevrilmesinden dolayı seçmiştir.Anahtar kelimeler: Film, Aktivite, Motivasyon

Keywords

Abstract

AbstractThe aim of this study is to give an overview of twelve activities by using a film to teach English to students who study it as a second language. Language authorities accept that language learners seem to be more motivated when a film is involved, especially when it is an authentic supportive activity. Watching films is not enough by itself in language learning. This is probably because of watching it with subtitles in students’ own language but not in English. An English film can be used in many class activities to open a way to focus on the language and culture. With a good planning it creates a warm atmosphere among the students and it is helpful to reach an objective as a pastime activity too. It should be kept in mind that methods can especially work best only if it is done with pleasure. Using these activities gives students courage, motivation, and increases their stimulation. Oral and other skill courses are composed by using common ideas, functions, or grammar emphasized in the film. With a good selection of a film, motivation will increase. The purpose of the students’ watching it should also be clear. The use of films will help improve the language and learners’ social developments. With the help of these activities, students will develop their pronunciation, intonation, accent, vocabulary, authentic language, cultural transmission, and speaking abilities. Below are listed 12 activities to carry out during viewing and post viewing the film. The article implied that films are usually helpful to teach spoken English and more effort can be spent to produce new activities. The author selected this film because it can easily be used in any class as it has no inappropriate scenes and students will have empathy on the players in the film made in a school environment.

Keywords