YEATS’IN THE LAND OF HEART DESİRE ESERİ: MİSTİK BİR OKUMA

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 202-212
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

William Butler Yeats (1865-1939) 20.yy. İngiliz ve İrlanda edebiyatının en büyük şairlerinden biri olarak Kabul edilmektedir. Yeats, dünya çapında büyük bir şair olarak bilinmesine rağmen oyunlar da yazmıştır. Yeats’in şiiri, İrlanda kültürünü ve gelenekleri ile iç içe geçmiş gündelik ve sıradan hayata dair sembolleri yansıtmaktadır. Yeats’in oyunları, mistisizm, ezoterik ve gerçekçi olmayan dramatik tarzları ele almaktadır. Bu çalışma The Land of Heart’s Desire daki mistisizm ve mistik unsurları İrlanda efsaneleri ve mitolojisine göre ele almaktadır. Çalışma, aynı zamanda Yeats’in ülkesine duyduğu vatan sevgisini ve insanları perili dünyalara çağıran birçok mit ve efsaneleri incelemektedir. Gerçek ve perili dünyaların çatışmaları İrlanda mitleri referans alınarak gösterilmiştir.

Keywords

Abstract

William Butler Yeats (1865–1939) is generally regarded as one of the greatest poets of the 20th century in English and Irish literatures. Though Yeats is known as a world renowned poet he also wrote some plays as well. His poetry is full of symbols depicting common and ordinary life and familiar traditions of Irish culture. His plays deal with mysticism, esoteric and non-realistic dramatic styles as well. This paper examines mysticism and mystical elements used in The Land of Heart’s Desire as in line with Irish legends and mythology. It also deals with Yeats’ love of his Irish homeland and the various myths and legends concerning fairies and a kind of fairy land in which humans are tempted to enter. The clashes of real and fancy worlds have been displayed with reference to the Irish myths.

Keywords