ÇİN’DE UYGULANAN DİL POLİTİKALARI VE UYGUR TÜRKLERİNİN DURUMU

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 278-289
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil politikaları, bir siyasî otorite içinde bulunan farklı etnik grupların dillerine karşı yürütülen bir takım uygulamalardır. Bu bağlamda, Çin, 1.3. milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesidir. 200’e yakın etnik ulusun barındığı ülkede nüfusun büyük çoğunluğunu Han Çinlileri oluşturmaktadır. Bu çalışmamızda, Komünist rejimle yönetilen Çin’de diğer etnik unsurlara uygulanan dil politikaları, tarihten günümüze bir seyir içerisinde aktarılacaktır ve yasalarda belirtilen hükümlerle uygulamalar arasındaki tutarsızlıklar ortaya konacaktır. Son bölümde ise soydaşlarımız olan Uygur Türklerine, Çin hükümetinin yaklaşımları ve uyguladığı dil politikaları ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Language politics are a set of practices against the languages of different ethnic peoples within a political authority. In this context China is, with a population of 1.3 billion people, the most populated country on earth. In the country where nearly 200 ethnic nations live, the majority of the population consists of Han Chinese. In this work, the language policies applied to other ethnic groups in China, governed by the Communist regime, will be conveyed in a timely, historical course. In the last part, the approaches and policies of the Chinese government to the Uyghur Turks, our cognates, will be discussed.

Keywords