ADIYAMANLI DİVAN ŞAİRİ ÂSIM EFENDİ VE AŞK ANLAYIŞI

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 317-324
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Estetik endişenin ön plana alındığı ve duygunun yoğun olduğu divan şiiri, yedi asırlık bir maziye sahiptir. Önceleri Arap ve Fars etkisinde olan divan şiiri tedricen kendi mecrasında gelişmiştir. Bu süre içerisinde birçok üstat şair yetişmiş ve onlar aşkın kanunlarını en güzel şiirleriyle ortaya koymuşlardır. Makalememize konu olan Adıyamanlı Âsım Efendi de divan edebiyatı içerisinde mütâla edilen şairlerdendir. Bir XIX. asır şairi olan Âsım Efendi’nin günümüze intikal eden tek eseri divanıdır. Biz de bu divandan hareketle şairimiz hakkında bilgi verip şiirlerine de yansıyan aşk anlayışını inceleyeceğiz.

Keywords

Abstract

Divan poetry in which priority given to aesthetics and strong emotion has seven centruies old past. Previously, it was under the influence of Arabic and Persian, gradually has been developed in its own course in this spani many poets were educated, and they have exhibited laws of love with their most pleasant poetries. The poet of Adıyaman Master Asım who is topic for our thesis is among the poets who scrutinised within divan literature. The XIX centuries poet Master Asım’s only work that reched to present is his divan we will give information about our poet and examine the sense of love that was reflected to his poetries with reference to this divan.

Keywords