YABANCI DİL SINIFLARINDA SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 268-277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma makalesi, Türkiye'de öğretim görevlileri tarafından üniversitelerde yabancı dil öğretiminde sosyal medyanın kullanımını göstermektedir. Araştırma aracı, derslerde akademik personel tarafından dil öğretiminde sosyal medya kullanımına ilişkin bir anket olup, araştırmanın metodolojisi anket yaklaşımını kullanmıştır. Kırk akademik personelden toplanan veriler yüzde ve sıklık ile puanlandı. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların% 35'i çoğunlukla YouTube'daki sosyal medyayı kullandı. Katılımcıların tamamı kampüslerinde internete ve teknolojiye erişebildi. Sosyal medyayı kullanmanın ardındaki nedenler kendini geliştiren, meslektaşları yakalayan ve derslerde daha fazla öğrenci çekmeyi başardı. Katılımcılar, çoğunlukla bilgi aramak ve görsel-işitsel yardımlar sağlamak için sosyal medyayı derslerde kullandılar. Hem öğrenenlerin hem de akademik personelin çoğu, sosyal medyanın dersler üzerinde tamamen olumlu etkisi üzerinde anlaşmaya vardı. Araştırmadan elde edilen verilere dayanarak, konuyla ilgili öneriler araştırmada sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Bu araştırma makalesi, Türkiye'de öğretim görevlileri tarafından üniversitelerde yabancı dil öğretiminde sosyal medyanın kullanımını göstermektedir. Araştırma aracı, derslerde akademik personel tarafından dil öğretiminde sosyal medya kullanımına ilişkin bir anket olup, araştırmanın metodolojisi anket yaklaşımını kullanmıştır. Kırk akademik personelden toplanan veriler yüzde ve sıklık ile puanlandı. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların% 35'i çoğunlukla YouTube'daki sosyal medyayı kullandı. Katılımcıların tamamı kampüslerinde internete ve teknolojiye erişebildi. Sosyal medyayı kullanmanın ardındaki nedenler kendini geliştiren, meslektaşları yakalayan ve derslerde daha fazla öğrenci çekmeyi başardı. Katılımcılar, çoğunlukla bilgi aramak ve görsel-işitsel yardımlar sağlamak için sosyal medyayı derslerde kullandılar. Hem öğrenenlerin hem de akademik personelin çoğu, sosyal medyanın dersler üzerinde tamamen olumlu etkisi üzerinde anlaşmaya vardı. Araştırmadan elde edilen verilere dayanarak, konuyla ilgili öneriler araştırmada sunulmuştur.

Keywords