İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN MOBİL UYGULAMALAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: VAKA ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2017-18
Number of pages: 175-193
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mobil cihazları, özellikle de cep telefonlarını dil öğrenimi için kullanma, öğretmenlerin göz ardı edemeyeceği verimli bir eğilimdir (Godwin-Jones, 2011). Günümüzde, bankacılık işlemlerinden yaptığımız spor kayıtlarının tutulmasına kadar her şeyin cep telefonlarımızla yapıldığını düşünürsek bu durum şaşırtıcı değildir. Bu noktadan hareketle, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler de öğrenimleri süresince mobil uygulamalardan fayda sağlayabilirler. Bu nedenle bu vaka çalışmasında, Türkiye'deki bir devlet üniversitesinin hazırlık sınıfındaki öğrencilerden 20'si on haftalık süre boyunca kendi dil öğrenim süreçlerine yardımcı olmak için kullandıkları belirli mobil uygulamalarının avantaj ve dezavantajlarını ortaya koydu. Öğrenciler, AppStore * ve PlayStore *'da (sırasıyla DuoLingo, Memrise, Acobot, VoScreen ve English Central) farklı mobil uygulamaları kullanmaya yönlendirildi. Her bir uygulamayı, çalışmanın sonuna kadar iki hafta boyunca kullandılar. Öğrenciler, iki haftada bir kullandıkları mobil uygulamalarla ilgili yazılı geri dönüt verdiler. Ayrıca, öğrencilerin duygu düşünce ve bakış açılarını daha iyi anlamak için Abadalla (2015) ‘dan uyarlanmış bir anket de çalıma sonunda öğrencilere verildi. Veriler araştırmacılar tarafından betimleyici analiz yöntemi ve SPSS programı kullanılarak analiz edildi. Araştırmanın sonucu, sözü edilen bu uygulamalar hakkında İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin bakış açılarını ortaya koyarak, alan için önemli bir karşılaştırma ve mobil uygulamaların dil öğretimine yardımcı olarak kullanılmasının avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyarak sonraki araştırmalara yön göstermek açısından aydınlatıcı olabilir. (IOS sistemi için AppStore, Android sistemi için PlayStore)

Keywords

Abstract

The current ongoing tendency of using mobile devices, especially mobile phones, for language learning is such a fruitful trend that teachers cannot ignore (Godwin-Jones, 2011). This situation is not surprising when we consider that today everything from banking to keeping records of sports we do, has been intertwined with our indispensable mobile phones. Thus, it is good for EFL learners to gain benefit from mobile applications from now onwards. For this reason, 20 prep class students of a state university in Turkey participated in this case study to reveal pros and cons of using specific mobile apps as assistance for their language learning process for ten weeks. Students were guided to use different mobile apps available at AppStore* and PlayStore* (respectively DuoLingo, Memrise, Acobot, VoScreen, and English Central). They used each application for two weeks by the end of the study. Perceptions of the students about mobile apps which were recorded every two weeks by using minute papers were analyzed descriptively by the researchers. As a result, a substantial comparison of these mentioned apps might be enlightening for EFL learners by providing advantages and disadvantages of using them. (AppStore for IOS system, PlayStore for Android system)

Keywords