İNGİLİZCE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAZLI ANLIK MESAJLAŞMA PLATFORMUNDAKİ KURDUKLARI İŞBİRLİĞİ: DURUM ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2017-18
Number of pages: 194-207
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, dil öğrenenlerin, video çekimi sürecinde anlık mesajlaşma platformunu kullanarak birbirleri ile kurdukları işbirliğini incelemeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, bu çalışma, öğrencilerin video çekimi hazırlıklarının getirmiş olduğu gereksinimleri karşılarken, grup üyeleri arasında kurulan işbirliğinin amaçlarına ve bu sürece ışık tutmuştur. Bir üniversitenin hazırlık bölümünde İngilizce öğrenimi gören 16 katılımcının yer aldığı bu çalışmada, öğrenciler, kampüslerinde bulunan bir bina hakkında bilgi vermek üzere tanıtıcı bir video çekmişlerdir. Öğrenciler, aynı zamanda araştırmacılardan biri olan öğretmenleri tarafından 4’erli gruplara bölünmüştür. Ayrıca, video hazırlıkları ve bu hazırlıkları planlama sürecinde, öğrencilerden anlık mesajlaşma platformunda takım arkadaşlarını ekleyerek bir grup kurmaları ve birbirleriyle etkileşim kurmaları istenmiştir. Katılımcıların mesajlarından edinilen veri; bilişsel, yönetimsel ve sosyal kategorileri kapsayan Küçük Grup İşbirliği Modeli baz alınarak incelenmiştir. Verinin niteliksel sonuçları, katılımcıların, sosyal amaçlara nazaran daha çok bilişsel ve yönetimsel amaçlar doğrultusunda işbirliği kurmaya eğilimli oldukları ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

This study aimed to discover language learners’ collaboration with each other on an instant messaging platform in the process of video production. In addition, it focused on the process and shed light on the purposes of collaboration among the group members while learners fulfilled the requirements of preparing their own videos. Sixteen students studying English at a preparatory school of a state university completed an authentic task regarding shooting an introductory video to describe a building on their campus. They were divided into groups of four people by the instructor who was also one of the researchers. In addition, they were asked to create a group conversation on instant messaging platform by adding their team members and interact with each other during the planning phases and production of intended videos. The data collected from the text messages of participants was analyzed based on Small Group Collaboration Model (SCGM) which includes cognitive, managerial and social categories of collaboration. The qualitative analysis of the data showed that the participants tended to collaborate mostly for cognitive and managerial purposes as compared to social ones.

Keywords