SURİYELİ SIĞINMACILARA SAĞLANAN YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ VE KÜRESEL BAKIŞ

Author:

Number of pages: 102-112
Year-Number: 2017-17

Abstract

Suriye’deki iç savaşın ardından milyonlarca insan vatanından ayrılmış ve başka ülkelerde yaşamak zorunda kalmıştır. Bu insanlar misafir edildikleri ülkelerde ya sığınma talebinde bulunmakta, ya da güven içerisinde evlerine dönmeyi hayal etmektedirler. Şüphesiz, dünyadaki Suriyeli sığınmacıları misafir eden ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Avrupa ülkelerinin Suriyeli sığınmacı krizini daha yaklaşık iki yıldır tartışmaya başlamasına karşın, Türkiye Suriye’deki iç savaşın olumsuz etkileri ile 2011 yılından bu yana yüzleşmektedir. Birçok açıdan bölgesel benzerlik olmasına rağmen, Suriyeli sığınmacıların büyük bir bölümü Türkiye’deki ilk günlerinde birkaç kelimenin ötesinde Türkçe konuşamıyorlardı. Dil engeli, günlük iletişim açısından çözülmesi gereken önemli bir problem konumundaydı. Suriye iç savaşının yedinci yılına girdiğimiz günlerde bu çalışma; Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk gönüllü kuruluşlarının Suriyeli sığınmacılara yönelik faaliyetlerini çeviribilim perspektifinden incelemektedir. Ayrıca çalışmanın ilerleyen bölümünde, diğer ülkelerde Suriyeli sığınmacılara yönelik sunulan yazılı ve sözlü çeviri hizmetleri, Türkiye örneklemiyle reel veriler baz alınarak karşılaştırılmaktadır. Betimleyici bir araştırma modelinin temel alındığı bu çalışmanın son bölümünde ise, sığınmacılara yönelik sunulan çeviri hizmetlerinin geliştirilmesi adına tavsiyeler sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

In the aftermath of the civil war in Syria, millions of people left their homeland and they were forced to live in other countries. Either these people seek for asylum in the host countries or dream of going back home safely. There is no doubt that Turkey is the country hosting the most populated Syrian refugee groups in the world. Turkey has faced the negative effects of Syrian civil war since 2011 although European countries started to discuss Syrian refugee crisis nearly two years ago. Despite territorial kinship from various aspects, most of the Syrian refugees could not speak Turkish beyond a few words in their early days of residence in Turkey. The language barrier was an important problem to solve for daily life communication. The current research examines the efforts of the Turkish government and Turkish volunteer organizations towards Syrian refugees from the perspective of translation studies. Also, translation and interpreting solutions offered to Syrian refugees in other countries are compared and contrasted with Turkish setting via the facts and numbers in the following step of the study. For the sake of research aims of this paper, document analysis method was used to collect data from government and volunteer organizations offering translation / interpreting services for Syrian refugees. Finally the research, which is based on descriptive model, concludes with the suggestions for better translation / interpreting solutions for the asylum-seekers.

Keywords