EREC VE DEDE KORKUT KİTABI’NDA ERDEM VE KAZANIMLAR

Author:

Number of pages: 360-371
Year-Number: 2017-19

Abstract

Hartmann von Aue’nin Erec adlı eseri Almanca dilinde yazılmış ilk şövalye romanı olarak kabul görmektedir. Klasik Orta Yüksek Almanca dönemini yansıtan ve 1180-1300 arasına tarihlendirilen şövalye-saray edebiyatı, genelde biçim bakımından 12. yüzyıl Fransız edebiyatını örnek almaktadır. Konu bakımından ise Kral Artus’u işlemektedir. Bu sebeple bu eserlere artus romanı da denmektedir. Artus romanlarının kahramanı olan şövalyelerin, olay kurgusuna göre ideal bir maceraya ve sevgiye ulaşması gerekmektedir. Bu iki unsur arasındaki ilişki, yani bireyin gelişimi ve topluma karşı olan sorumluluğu arasındaki denge olmazsa olmazdır. 12. yüzyılda kaleme alınan Erec’teki şövalye tipi, bu dengeyi koruyamadığından bir dizi maceraya atılmıştır. Sonunda, sahip olduğu erdemler sayesinde karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmiş ve saygınlığını kanıtlayarak unvanının devamlılığını sağlamıştır. Böylece topluma faydalı ideal şövalye olarak sarayın ve tanrının rızasını almıştır. On iki hikâyeden oluşan Dede Korkut Kitabı ise Oğuzların yaşam biçimlerinden inançlarına kadar çeşitli konularda bilgi sağlayan bir sözlü gelenek ürünüdür ve 15. yüzyılın ikinci yarısında yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. Eserdeki alp tipi, uğradığı haksızlıklar neticesinde kahramanlığa atılmıştır. Alp, türlü sınanmalardan geçerek sahip olduğu erdemler sayesinde toplumda saygın bir yer edinmiş ve ad almıştır. Bu çalışmada, bahsi geçen eserlerdeki şövalye tipi ile alp tipi karşılaştırılacak ve sahip oldukları erdemlerle elde ettikleri kazanımlar değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Hartmann von Aue's Erec is regarded as the first knight novel written in German. Reflecting the Classical middle-high German Literature period and dated between 1180 and 1300 the Knight poetry imitates in terms of its form the French Literature in 12. Century. And handles in terms of its topics King Arthur. That’s why this works are also called Artus novel. The knights, who are the heroes of Artus novels, need to reach an ideal adventure and adoration according to the event fiction. The relationship between these two elements, that is, the balance between the development of the individual and the responsibility towards community, is imperative. The type of knight in Erec, written in the 12th century, was not able to maintain this balance, so he needed to face a number of adventures. In the end, thanks to the virtues he has, he has overcome the difficulties he has encountered and proved his reputation, thereby ensured the continuity of his title. Thus, as an ideal knight useful to the people, he gained the pleasure of court and god. The Book of Dede Korkut, which consists of twelve stories, is a verbal tradition product that provides information on various topics ranging from the lifestyles of the Oghuz to their belief and is estimated to have been written in the second half of the 15th century. The alp character in the work has been thrown into heroism as a result of the injustices he has encountered. By passing through various tests Alp has acquired a reputable place in the society and gained his name, thanks to his virtues. In this study, the knight and alp in the mentioned works will be compared and the achievements they have obtained with their virtues will be evaluated.

Keywords