AN EVALUATION OF “SUNRISE 9’’ FROM EFL TEACHERS’ AND STUDENTS’ PERSPECTIVES İN NORTHERN REGİON OF IRAQ

Author:

Number of pages: 334-344
Year-Number: 2018-23

Abstract

Tüm dünyada öğretme ve öğrenme sürecinin en önemli unsurlarından biri ders kitabıdır. Bunun yanı sıra İngilizce yabancı dil programlarında ders kitabının kullanılması ve kullanılmaması konusunda tartışmalar vardır. Öğretmen, öğrenci ve ders kitabı İngilizce yabancı dil programının üç temel unsurunu oluşturur, fakat bunların içerisinde ders kitabı, İngilizce dil öğretiminde önemli bir rol oynar. Ders kitabı dünyanın her yerinde öğretmen ve öğrencilerce kullanılan başlıca materyallerden biridir. Ayrıca eğitimciler ders kitabının İngilizce dil sınıflarının özü olduğunu söyler. Bazıları ders kitaplarının öğretmenlere rehberlik ettiğini ve öğretme ve öğrenme sürecine olanak sağladığını iddia eder. Buna uygun olarak, bu çalışma “Sunrise 9” İngilizce ders kitabının öğretmen ve öğrencilerce değerlendirilmesini hedefler ve Kuzey Irak’ta dil sınıflarında kullanılan ders kitaplarının güçlü ve zayıf yönlerine dayanarak, öğretmen ve öğrenci yanıtları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını bulmayı amaçlar. Bulgular öğretmen katılımcıların ders kitabının birçok kısmına dair olumsuz tutum sergilediklerini gösterdi. Bazı öğretmenlerse fikir belirtmediler, fakat genel olarak öğrenciler “Sunrise 9” kitabı hakkında olumlu görüşlere sahipti. Ayrıca bu çalışmada iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Böylece, SUNRISE 9 üzerine öğretmen ve öğrenci görüşleri, bir öğrenci anketi ve bir öğretmen anketiyle yapılmıştır. Ayrıca, ders kitabının değerlendirilmesi beş kriter baz alınarak gerçekleştirildi. Bunlar: düzen ve tasarım, etkinlikler, beceriler, dil türü, konu ve içerik ve sonuç. Toplam 375. sınıf öğrencisi ve 40. sınıf öğretmeni ile nicel veriler, öğretmen ve öğrenciler için hazırlanan bir anketle elde edilmiştir. Öğretmen ve öğrenciler Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde rastgele örneklem yöntemi ile seçildi. Araştırmanın nitel bölümü için, 13 öğretmen ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirildi.

Keywords

Abstract

Basically, textbook is one of the most essential parts in the process of teaching/learning all around the world, also there is debatable case about using and non-using a textbook in the first place in EFL program. Moreover, there are three basic components in EFL program including (teacher, student and textbook), but amongst them textbook plays a significant role in the process of English Language Teaching. It is one of the main crucial materials that have been using by students and the language teachers throughout the world. Additionally, educationalists claim that textbook is the heart of the English language classrooms. Some indisputably enunciated that textbooks guide teachers and facilitate the process of teaching and learning. In accordance with, the present study aims at evaluating SUNRISE 9 from teachers’ and students’ opinions and finding out whether there is a statistically significant difference between the teachers’ and students’ responses with regard to the strengths and weaknesses of the textbook which are used in language classrooms in all basic schools in the Northern Iraq. The quantitative data were obtained using questionnaire for teachers and students with a total number of 375 9th grade students and 40 9th grade teachers. They were chosen randomly from Sulaimanyah city in the North of Iraq. For the qualitative part of the study, semi-structured interviews were held among 13 teachers to gather more neccessary data.

Keywords