ESKİ TÜRK EDEBİYATI ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNDE GÖRÜLEN EĞİLİMLER

Author:

Number of pages: 353-368
Year-Number: 2018-22

Abstract

1922 yılında Ali Nihat Tarlan’ın hazırladığı doktora teziyle başlayan Eski Türk Edebiyatı lisansüstü çalışmaları, günümüzde başta Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere çeşitli anabilim dallarında sayısı günden güne artan lisansüstü öğrencileri tarafından yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu makalede 1985-2017 yılları dâhilinde yapılan 1733’ü yüksek lisans, 459’u doktora olmak üzere toplam 2192 tezin incelenmesinden hareketle Eski Türk Edebiyatı alanındaki tezlerin hangi hususlar üzerinde yoğunlaştığı, eğilimlerin hangi alanlarda olduğu, üzerinde az durulan, çalışılmayan hususların neler olduğu ortaya genel hatlarıyla konulmaya çalışılacaktır. Bu çalışmayla, lisansüstü eğitimi yapan öğrencilerin, akademik çalışma yahut tez belirleme süreçlerinde yaşadıkları kararsızlıkların bir nebze de olsun giderilmesi hedeflenmiştir. 32 yıllık süreçte hazırlanan tezlerin genel eğilimlerinin sayısal verilerle ortaya konulması, araştırmacılara yol göstermesi, bir fikir edinmeleri noktasında kolaylık sağlaması yönleriyle dikkate değer görülmüştür.

Keywords

Abstract

In 1922, Ali Nihat Tarlan's post-doctoral studies of the Old Turkish Literature, which started with a doctoral dissertation, are being carried out intensely by the graduate students who are increasing in numbers in various branches of education, especially Turkish Language and Literature. As a result of examining a total of 2192 theses, 1733 of which were graduated in 1985-2017 and 459 of which were doctorates in the period of 1985-2017, it will be tried to show what the points of the theses in the field of Old Turkish Literature concentrate on and on what areas these trends are, . With this study, it was aimed to eliminate the ambiguities of the students who are studying at the graduate school in the process of academic study or thesis determination. The general trends of the theses prepared in 32 years period have been considered remarkable in terms of providing numerical data and guiding the researchers in terms of facilitating an idea.

Keywords