TÜRKİYE TÜRKÇESİNİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN GÜRCÜ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author:

Number of pages: 316-327
Year-Number: 2018-22

Abstract

Günümüzde gerek kişilerin gerek kurumların gerekse ülkelerin düşünce, amaç ve çalışmalarını kolayca yansıtabildikleri alan hiç şüphesiz internettir. Hayatımızın önemli bir parçası hâline gelen internetle iletişim kurmanın yanında alışveriş yapmak, eğitimdeki yenilikleri takip etmek, sağlıkla ilgili merak edilenleri öğrenmek, diplomatik ilişkilerin seyrine etki etmek, güncel haberleri okumak ve yabancı bir dili kolayca öğrenmek gibi birçok şey de mümkündür.Türkiye’nin diplomatik ve dostluk bağlarını her geçen daha da güçlendirdiği ülkelerin başında hiç kuşkusuz Gürcistan gelmektedir. Hem tarihî bağların hem de sınır komşuluğun söz konusu olduğu bu ilişkiye son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir kurumu olan Tiflis Yunus Emre Enstitüsü de katılmış ve geleceğin Gürcistan mimarları, Türkiye’yi bizzat kendi kurumu aracılığıyla daha yakından tanıma fırsatı elde etmiştir. Bu araştırmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Gürcü öğrencilerin yazma becerisinde yaptıkları hatalar, dönem sonunda ortaya konan sınav kâğıtlarından hareketle analiz edilmiştir. Yapılan yanlışlar, başlıklar hâlinde incelenmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu ise 2014- 2015 eğitim- öğretim yılı içerisinde Tiflis Yunus Emre Enstitüsünde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen temel düzey öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada izlenen bilimsel yaklaşım ise tarama modelidir.Sonuç olarak hedef kitlenin ses düzeyinden ek ve kelime düzeyine kadar birçok yanlış kullanımları söz konusudur. Kâğıtlarda öğrenenlerin kendi dilinde yer alanlarla bahsi durumu karşılama eğilimi sıklıkla görülmektedir. Dil bilgisinde ise en çok hâl, iyelik ve ek-fiil eklerinin kullanımında hata yapıldığı tespit edilmiştir. Buna karşılık Türkçe ve Gürcüce arasındaki cümle yapısının benzerliğinden hedef kitlenin cümle kurmada ve Latin alfabesinin dünya genelindeki yaygın kullanımından dolayı alfabe yazımında çok zorlanmadıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Nowadays, there is no doubt that the Internet is a tool in which people, institutions and also countries can easily reflect their thoughts, goals and works. The Internet has become an important part of our life. In addition to communicating with it, there are many things to do with the Internet such as doing shopping, following innovations in education, learning about health care, influencing the diplomatic relations, reading the current news and learning a foreign language easily.Georgia is undoubtedly among the countries with which Turkey strengthens the ties of friendship and diplomatic relations. This relation consists of both historical and borderline aspects. Tbilisi Yunus Emre Institution, which is an institution of the state of the republic of Turkey, has contributed a lot to this relation recently, and Georgia’s constituents have had the opportunity to know Turkey better through his own institution. In this study, the mistakes made by Georgian learners of Turkish as a foreign language in their writing skills were analyzed through the exam papers revealed at the end of the semester. The mistakes were investigated in different headings. The participants of this study consist of the students learning Turkish as a foreign language at A1 level at Tbilisi Yunus Emre Institution within the 2014-2015 academic year. A descriptive research design was followed in this research. As a result, many misuses of the participants from voice level to affix and word level were determined. It was observed that the students frequently tend to transfer from their mother tongue for the unknown as well. The use of case and possessive suffixes, and complementary verb affixes were determined as common grammar mistakes. However, the participants did not have so much difficulty in forming sentences because of the similarity of Turkish and Georgian sentence structure, and in writing the alphabet because of the common use of the Latin alphabet around the world.

Keywords