TÜRK ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE EŞLİ ÇALIŞMALARDA İLETİŞİM STRATEJİLERİ KULLANIMI

Author:

Number of pages: 487-501
Year-Number: 2018-23

Abstract

İletişim stratejileri, bir dili konuşan kişinin, kelimeyi unutma, ifadeyi anlayamama veya anlamı müzakere etme ihtiyacı gibi iletişim kopuklukları durumlarında başvurdukları stratejilerdir. İkinci dil öğretimi alanında, dil öğrencileri tarafından kullanılan iletişim stratejilerini sunan tanımlayıcı çalışmalar bulunmaktadır fakat ikinci dilde konuşma becerisinin bir problem olduğu farklı ortamlarda yapılan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Mei & Nathalang (2010); Jamshidnejad (2011); Hua, Nor, & Jaradat, (2012). Alana katkıda bulunmak için, bu çalışma iki soruya cevap bulmayı amaçlar; Türk öğrenciler eşli konuşma çalışmaları yaparken cümle ve söylem düzeyinde hangi iletişim becerilerini kullanmaktadır ve eşli çalışmalardaki iletişimin anlamlılığı hakkındaki öğrenci görüşleri nelerdir? Birinci araştırma sorusu Türk öğrencilerin kullandığı stratejileri ortaya çıkarmak için, ikinci soru ise, öğrencilerin eşli çalışmaların anlamlılığı hakkındaki görüşlerinin, iletişim becerilerini kullanmalarını etkileyebileceğinden dolayı sorulmuştur. Dört farklı tartışma/konuşma aktivitesi, eşli çalışma halinde, yirmi beş B1 seviyesindeki öğrenci ile uygulanmıştır. Bu aktiviteler sırasındaki konuşmalar kaydedilmiş analizi yapılmıştır. Sonuçlar öğrencilerin eşli çalışmalarını anlamlı bulmalarına rağmen iletişim stratejilerini etkili olarak kullanmadıklarını göstermektedir. İletişimi belirsiz kılan birçok hata öğrenciler tarafından görmezden gelinmiştir. Bulgular, eşli çalışma aktivitelerindeki iletişimin anlamlılığı ve anlamın müzakeresi için iletişim stratejileri kullanımı arasında bir çelişki göstermektedir. Bu çalışma iki soruya cevap bulmayı amaçlar; Türk öğrenciler eşli konuşma çalışmaları yaparken cümle ve söylem düzeyinde hangi iletişim becerilerini kullanmaktadır ve eşli çalışmalardaki iletişimin anlamlılığı hakkındaki öğrenci görüşleri nelerdir? Dört farklı tartışma/konuşma aktivitesi, eşli çalışma halinde, yirmi beş B1 seviyesindeki öğrenci ile uygulanmıştır. Bu aktiviteler sırasındaki konuşmalar kaydedilmiş, ve iletişim stratejileri açısından analiz yapılmıştır. Sonuçlara göre, öğrencilerin çoğu eşli çalışmaları öğretmen ile yapılan konuşma aktivitelerine göre daha anlamlı bulmaktadır. Cümle düzeyinde en çok kullanılan stratejiler kaçınma ve yardım isteme olarak bulunmuştur. Söylem düzeyinde ise, öğrenciler kısıtlı kalıplar kullanmıştır. İletişimi anlaşılmaz kılan birçok hata görmezden gelinmiş, ve bu da iletişim stratejilerin öğretilmesi ve pratiğinin yapılması konusundaki ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

Communication strategies are the strategies that speakers of a language use when they have communication breakdowns such as forgetting a word, misunderstanding the utterance and for negotiation of meaning. There are descriptive studies that present the strategies used by L2 learners in EFL field; however, there is a need for further studies in different contexts in which speaking in L2 is a problem (Mei & Nathalang (2010); Jamshidnejad (2011); Hua, Nor, & Jaradat, (2012). In order to contribute to the field, the present study aims at answering two questions; which communication strategies at sentence and discourse level do Turkish students use and what are the beliefs of students about the meaningfulness of communication in pair work activities? First question is to reveal communication strategies that are used and the second research question was asked to find out how students’ ideas on the meaningfulness of pair work activities in L2 class might affect their use of communication strategies. Four different discussion and conversation activities were conducted as pair work with 25 students at B1 level. All the groups were recorded and the language students used with their peers was analyzed. The results indicate that although students find communication in pair work activities meaningful, they do not use the strategies efficiently. Many mistakes, which made the interaction ambiguous, were ignored by the students. The findings indicate a discrepancy between meaningfulness of communication and strategy use for negotiation of meaning in pair work activities. The present study aims at answering two questions; which interaction strategies at sentence and discourse level do Turkish students use when they communicate with their peers and what are the beliefs of students about the meaningfulness of communication in pair work activities? Four different discussion and conversation activities have been conducted as pair work with 25 students at B1 level. All the groups have been recorded and the language students used with their peers have been analyzed to reveal interaction strategies. The results have indicated that most of the students find pair-work activities more meaningful than the activities done with teacher. At sentence level, students used mostly avoidance and appeal for assistance strategies. At discourse level, students used a limited number of structures. Many mistakes, which made the interaction ambiguous, were ignored, which indicated that more time should be spared for teaching and practicing strategic competence.

Keywords