THE ROMANCE OF HORN VE BEOWULF ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 65-72
Year-Number: 2018-23

Abstract

Bu çalışmada, farklı dönemlere ve edebi türlere ait olan iki edebi eserin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Seçilen bu iki eser bir ortaçağ romansı olan The Romance Of Horn ve İngiliz eski dönemine ait olan Beowulf’ tur. The Romance Of Horn adlı eserin ana karakteri Suddene kralı Aalof’un oğlu Horn’dur. Bu romans Saracen’lerin ailesine karşı yapmış olduğu saldırı sonucu yetim kalan Horn’un hikâyesini anlatmaktadır. Eserde Horn ve on iki adamının kahramansı yoluculuğu anlatılmaktadır. Diğer bir taraftan, bu çalışmada ele alınan Beowulf adlı eser İngiliz Edebiyatı’ndaki en uzun mevcut destandır. Beowulf bir epik olarak kabul ediliyor çünkü eserdeki ana karakter olağanüstü varlıklara karşı savaşmayı göze alabilen efsanevi bir kahramandır. Beowulf destanı eserle aynı ismi taşıyan gerçek bir kahramanın öyküsünü anlatmaktadır. Ana karakter Beowulf Grendel isimli canavara, Grendel’ın annesine ve son olarak ejderhaya karşı savaşmaktadır. Bütün bu cesur mücadeleler onu gerçek bir kahraman yapmaktadır. Sonuç olarak; bu çalışmanın amacı sadakat, kıskançlık, savaş ve intikam gibi kavramları ele alarak bahsedilen iki eserin karşılaştırmasını yapmaktır.

Keywords

Abstract

In this research paper, it is aimed to compare two literary works belonging to different periods and genres. The selected works are The Romance Of Horn (a medieval romance) and Beowulf (an epic written Old English Period). Main character of The Romance Of Horn is the child of the ruler Aalof of Suddene, named as Horn. The romance tells the story of Horn, who is orphaned as a result of the Saracen’s attack against his family. The heroic journey of Horn and his twelve men is mentioned in the work. On the other hand, Beowulf is the longest surviving epic poem in English Literature, dating back to the Old English period. Beowulf is regarded as an epic work in that the primary character is a legendary hero who ventures out extraordinary separations to show his quality at unimaginable chances against extraordinary evil spirits and creatures. Beowulf tells the story of his eponymous hero. The main character, Beowulf, battles against the monster Grendel, Grendel’s mother, and finally the dragon. All his gallant deeds prove him as a real hero. And the purpose of this paper is to make a comparison of these two works especially focusing on the concepts such as loyalty, envy, battle, and revenge mentioned in the texts.

Keywords