YABANCI DİL SINIFINDA ÖĞRETMEN KOD-DEĞİŞİMİ: KONUŞMA ÇÖZÜMLEMESİ BAKIŞ AÇISI

Author:

Year-Number: 2018-24
Number of pages: 106-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma öğretmenin dil değişiminin iki türünün dersin amacını gerçekleştirmek üzerine olası etkilerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Veri Giresun üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda toplanmıştır ve katılımcıların hepsinin İngilizce seviyeleri orta düzeydir. 4 ders saati kaydedilmiş ve Jefferson kodlama sistemi kullanarak veri yazıya aktarılmıştır. Üçü öğretmen başlangıçlı ve diğer üçü ise öğretmen kaynaklı dil değişimi olmak üzere toplamda 6 kesit konuşma çözümlemesi yöntemiyle analiz edilmiştir. Veri analizi, öğretmen kaynaklı dil değişimin dersin amacı kelime öğretmek olduğunda öğretmen tarafından uygulandığını ortaya koymuştur. Öte yandan öğretmen başlangıçlı dil değişiminin ise dersin amacı anlamdan kurala geçtiğinde, hedef kuralın doğru anlaşıldığından emin olmak adına uygulanmıştır. Öğretmen, dilbilgisi kuralı olan “ebilmek” kipinin açıklanmasında İngilizceden Türkçeye ve kısmen de Türkçeden İngilizceye geçiş yapmıştır.

Keywords

Abstract

This study aimed to discover the potential effects of two types of teacher code switching- teacher initiated and teacher induced- on the pedagogical focus of the teachers. The data was gathered at Giresun University School of Foreign Languages. Participants are all elementary level students and 4 classroom hours were recorded and transcribed referencing the Jefferson’s transcribed system. 6 extracts, three of which are related to teacher induced code switching and the rest are representatives of teacher-initiated code switching, have been analyzed in detail to represent the research topic by employing the methods of conversation analysis (henceforth CA). Considering the data, it can be said that the teacher usually induces code switching when the pedagogical focus in on the vocabulary teaching. On the other hand, when the pedagogical focus shifts from meaning to form, the teacher usually initiates the code switching to explain the possible meanings and the accurate use of the form in the context. She switches from English to Turkish and occasionally from Turkish to English to explain the grammar pattern “can “for translating and checking the comprehension.

Keywords