EYLEM ODAKLI YAKLAŞIMA GÖRE SOSYAL BAĞLAMA DAYALI YABANCI DİL ÖĞRENME

Author:

Year-Number: 2018-24
Number of pages: 146-159
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eylem Odaklı Yaklaşım, dil öğretiminde özellikle gerçek (otantik) iletişim durumlarının oluşmasına ve görevler yoluyla dilin öğrenilmesine büyük önem vermektedir. Günümüzün gereksinimine cevap verebilecek yabancı dil eğitiminin hedefi, ortak sosyal eylem üzerine odaklanmak zorundadır. Bugün yabancı dil kullanımına gereksinim, ağırlıklı olarak sosyal ortamlarda duyulmaktadır. Yaklaşımın yabancı dil eğitimine getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de sadece sınıfı değil aynı zamanda toplumu da dil öğrenme ortamı olarak değerlendirmesidir. Zira sınıftaki öğrenim eylemi ile toplumdaki kullanım eylemi arasında bağıntı kurulmaktadır. Yabancı dil eğitiminde görevler ve eylemler, yararlılık ve gerçek sosyal yaşamda kullanılabilirlik durumları dikkate alınarak sürdürülmektedir. Yararlılık, dili iletişimsel ve sosyal eylemleri gerçekleştirmede bir araç olarak kullanma ilkesine dayanmak durumundadır. Yeni yöntem, öğrenme ile kullanım arasında sıkı bağ kurulmasını öngörmektedir. İletişim ve etkileşimin gerçek sosyal ortamda olması hedeflenmektedir. Dil, ortak eyleme yönelik bir işbirliği yapma aracı olarak düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğreniminin sosyal bağlama dayalı olarak hangi yollarla, ne tür materyaller kullanarak ve nasıl etkin bir biçimde gerçekleştirilebileceğini ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

Action-Oriented Approach puts great emphasis on the formation of authentic communication situations in language learning and teaching through tasks. The aim of contemporary foreign language teaching is to focus on co-action. Today, the need of using a foreign language is predominantly encountered in social settings. One of the most significant innovations brought by this approach to foreign language learning field is that not only classrooms but also society is considered as a learning environment since the approach creates a connection between the learning action in the classroom and usage of language in a society. Tasks and actions in foreign language education are carried out taking into consideration their usefulness and applicability in real social life. Usefulness is based on the principle of using language as a tool to achieve communicative and social actions. The new method foresees making a close connection between learning and usage of language. Communication and interaction are aimed to be in a real social context. Language is considered as a means of collaboration towards co-action. The aim of this study is to reveal how foreign learning a language is occurred based on the social context and how effective it is with any kind of material.

Keywords