MOBİL UYGULAMA YERELLEŞTİRME: WHATSAPP MESSENGER ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 145-153
Year-Number: 2018-25

Abstract

Özet1980’lerden itibaren bilgisayar teknolojilerinin evlere kadar girmeye başlamasıyla ortaya çıkan yazılım yerelleştirmesi etki alanını bilim ve teknolojinin gelişmesine bağlı zamanla genişletmiştir ve özellikle internetin ve oyun sektörünün muazzam boyutlara ulaşmasıyla web ve oyun yerelleştirme türleri de ortaya çıkmıştır. 2000’li yıllardan itibaren milenyum çağının yaşanmaya başlamasıyla da normal tuşlu cep telefonları yerini akıllı telefonlara bırakma sürecine girmiştir . Nano teknolojinin hızla gelişmesi, bilgisayarların cep telefonu boyutlarında tüketicilere ulaştırılmaya başlanmasıyla artık kullanıcıların gündelik işlerini takip ederken masaüstü ve hatta dizüstü bilgisayarlara ihtiyacı kalmamıştır. Bu çalışmada, tüketicilerin gündelik hayatlarını kolaylaştıran, banka ödemesi yapmasını, birbiriyle iletişim kurmasını ve hatta video izleyip oyun oynamasını sağlayan mobil cihaz uygulamalarının yerelleştirilmesi hakkında bilgiler verilecek ve mobil iletişim programı olan Whatsapp Messenger’in yabancı dil ve yerelleştirilmiş versiyonu birbiriyle kıyaslanarak yerelleştirme sürecinde hangi yöntem ve stratejilerin belirlendiği ortaya çıkarılacaktır. Anahtar Sözcükler: Yerelleştirme, mobil cihaz uygulaması yerelleştirme, küçük cihaz yerelleştirme, whatsapp messenger, whatsapp messenger yerelleştirme.

Keywords

Abstract

Since 1980s, with the popularization of computer technologies in a way encompassing ordinary users, software localization industry has appeared and by expanding its effect area over time and with the arrival of new technologies, web localization and game localization industries have also emerged, thanks to the huge dimension of internet and gaming sector. Especially since the year 2000, when the millenium age began to take place, smart phones have also been popularized instead of ordinary mobile phones. The rapid development of nanotechnology means that as computers begin to reach the consumers in mobile phone sizes, they no longer need desktops or even laptops to follow their daily chores. In this study, we will provide information on the localization of mobile device applications that enable consumers to do their daily chores, to pay bills and communicate with each other, and even to watch videos and play games. In the study we will also compare the foreign language and localized versions of the mobile communication program entitled Whatsapp Messenger in terms of the employed strategies and approaches.Key Words: Localization, mobile device application localization, small device localization, whatsapp messenger, whatsapp messenger localization.

Keywords