“HAYDUTLAR” VE “KÖROĞLU DESTANI”NDAKİ GELENEKSEL EDEBİYAT UNSURLARI

Author:

Number of pages: 122-131
Year-Number: 2018-26

Abstract

Bu çalışmanın izlek noktasında, Alman edebiyatının önde gelen dram yazarlarından Friedrich Schiller’in Alman tiyatrosunun başyapıtı olarak görülen “Haydutlar”ı ile bir Anadolu halk hikayesi olan “Köroğlu Destanı” yer almaktadır. Biri Alman diğeri Türk edebiyatına ait olmak üzere iki farklı kültürün ürünü olan bu eserlerdeki ortak motifler karşılaştırmalı edebiyat bilimi kriterlerince metne bağlı inceleme yöntemi ile değerlendirilerek iki eserdeki geleneksel edebiyata özgü müşterek unsurlar tespit edilmeye çalışılacaktır. Bunun sonucunda ise ele alınan iki eserdeki geleneksel edebiyata dair unsurların evrensel bir nitelik taşıdığı sonucuna ulaşılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

The main focus of this study is to compare the drama “The Robbers” by German playwriter Friedrich Schiller which is one of the most celebrated works of German literature with “The Epic of Koroghlu” in Anatolian folk epic tradition. This paper will examine common motifs in these two works belonging to the different cultures in light of comparative literature studies with text based approach. As conclusion this study will show that these common motifs existing within traditional literature are universal.

Keywords