GRUP OLARAK YAZMA TEKNİĞİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 167-179
Year-Number: 2019-29

Abstract

Türkçe eğitiminin anlatma boyutundaki becerilerden biri olan yazma, en genel tanımıyla bir konu hakkındaki deneyimlerin, bilgilerin, duyguların ya da düşüncelerin kâğıda aktarılmasıdır. Öğrencilerin zorlandığı; dinleme, konuşma ve okumaya göre daha geç edindiği yazma becerilerini geliştirmeleri için önerilen çözümlerden biri de ders sırasında farklı yöntem ve tekniklerden yararlanmaktır. Yazma yöntem ve teknikleri içerisinde yer almasına rağmen ders kitabında etkinliği bulunmayan tekniklerden olan Grup Olarak Yazma; öğrencilerin iş birliği yaparak uyumlu çalışmalarını, sağlıklı iletişim kurmalarını ve grup bilinci edinmelerini sağlamak, bütün bunlarla da kişisel gelişimlerine yardımcı olmak için düzenlenmektedir. Araştırmanın amacı, Grup Olarak Yazma Tekniğinin öğrencilerin yazma öz yeterliklerine etkisini ve yönünü tespit etmektir. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinin Altındağ ilçesine bağlı bir ortaokulda öğrenim görmekte olan öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, ön test ve son test gruplu yarı deneysel desende ve 12 hafta süresince yürütülmüştür. Deneysel çalışmada, araştırmacı tarafından uzman görüşleri alınarak tasarlanan Grup Olarak Yazma Tekniği etkinlikleri uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS v22.0 kullanılmıştır. Bu araştırma ile Grup Olarak Yazma Tekniğinin öğrencilerin yazma öz yeterliklerini olumlu anlamda etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

General definition of writing which is a skill in the expression dimension of education, is the transfer of experiences, knowledge, emotions or thoughts about a subject to paper. One of the suggested solutions for students to develop their writing skills which is acquired by harder compared to listening, reading and speaking skills, is to use different methods during the course. Writing as a group, which is one of the techniques that there is not an activity in the textbook, although it is included in the writing methods and techniques; It is organized in order to enable the students to work in harmony, to establish healthy communication and to gain group awareness to assist them in their personal development. The purpose of the study is to determine the effect of writing technique as a group on writing self-efficacy. The research was carried out with students studying in a secondary school in Altındağ district of Ankara province in 2018-2019 academic year. The study was conducted in a quasi-experimental manner with pre-test and post-test groups for 12 weeks. In the experimental study, writing technique as a group was designed by getting researcher's opinions. SPSS v22.0 was used for data analysis. This research has showed that Writing as a Group has a positive effect on writing self-efficacy.

Keywords