ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARINI BELİRLEME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 194-207
Year-Number: 2014-4

Abstract

Yabancı alanyazında okumaya yönelik tutumu ölçmeye yönelik pek çok ölçek bulunmasına rağmen farklı kültürlere ait ölçme araçları olduğu için bunların Türk kültürüne ve eğitim sistemine doğrudan doğruya uyarlanması güçtür. Bununla birlikte Türkçe kaynaklarda okulöncesi, ilköğretim ve üniversite çağındaki öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını ölçmeye yönelik ölçekler geliştirildiği gözlenmiştir. Ancak alanyazında ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin okuma tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçek bulunmamaktadır. Bununla birlikte bireylerin tutumlarının 12-20 yaşlarında şekillendiği, 20-30 yaşları arasında kemikleştiği belirlenmiştir(Tavşancıl, 2006, s.80). Bu yüzden 14-18 yaşlarındaki ortaöğretim öğrencilerinin okuma tutumları geçerli ve güvenilir bir ölçekle ölçülmelidir. Bu çalışma, ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarını geçerli ve güvenilir bir araçla ölçmek için kullanılacak bir ölçek geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Sonuç olarak Ortaöğretim Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumunu Belirleme Ölçeği geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak okumaya yönelik tutumların belirlenmesinde kullanılabilir. Bu ölçeğin kullanımıyla elde edilecek veriler, ortaöğretimde kullanılan okuma materyal ve yöntemlerinin etkiliği hususunda eğitimcilere bilgi sağlayacaktır. Bu sayede öğrencilerin okuma becerileri, okuma zevk ve alışkanlıkları da geliştirilebilecektir.

Keywords

Abstract

There are numerous scales in foreign literature designed to measure attitude towards reading, however, as these scales pertain to those cultures, it is difficult to directly apply them in Turkish cultural and educational surroundings. On the other hand, there are attitude scales in Turkish literature, developed to determine preschool education students’ attitude towards reading, primary education students’ attitude towards reading, higher education students’ attitude towards reading, but there are no such scales developed to determine secondary education students’ attitude towards reading. However, “as attitudes shape in adolescense, between ages 12 – 20, and they settle between ages 20 – 30” (Tavşancıl, 2006, p.80), there is a need for a valid and reliable attitude scale for individuals aged between 14 – 18. The current study is a product of an effort given to develop a scale enabling to define the secondary education students’ attitude towards reading. In conclusion, “The Scale for Secondary Education Students’Attitude Towards Reading” can be used as a valid and reliable attitude scale on secondary education students’ attitude towards reading. Data collected through this scale will reveal the secondary education students’ attitude towards reading and will help determine the reliability of any step taken towards developing secondary education students’ reading skills.

Keywords