ÖĞRENCİLERİN ETKİLİ BİR İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ALGILARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM YOLUYLA İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 45-58
Year-Number: 2016-10

Abstract

Etkili dil öğretmeni olgusu, “etkili” kelimesinin çeşitli araştırmacıların yanı sıra belirli bağlamlara göre de farklı yorumlanmasından dolayı en tartışmalı konular arasında yer almaktadır. Önceleri bu olgu, yalnızca öğrencilerin başarısını sağlama ya da hedef dile iyi bir biçimde hakim olma olarak düşünülüyordu. Fakat, Çelik, Arıkan ve Caner (2013)’in de belirttiği gibi öğrenciler artık etkili dil öğretmeninin özellikleri ile ilgili olarak farklı algılar ve beklentiler içerisindedir. Bu varsayımdan hareketle, mevcut çalışma aynı sınıfta fakat başarı seviyeleri, katılım ve derse devam açısından tamamen iki farklı uçta bulunan iki öğrencinin etkili İngilizce öğretmeni olgusu üzerine kişisel teorilerini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Veriler, Repertuar çizelgesi tekniği (Rep-Grid) ve deneklerin algılarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla takip eden bir görüşme yoluyla toplanmıştır. Deneklerin kişisel teorileri, başarılı bir öğrencinin etkili bir İngilizce öğretmenini ağırlıklı olarak pedagojik alan bilgisine sahip biri olarak düşündüğünü gösterirken, “başarısız” öğrencinin ise daha çok öğretmenlerin sınıf davranışları ile ilgili olduğunu göstermiştir.

abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts
abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords

Abstract

The phenomenon of effective language teacher has become among the most controversial topics because of the interpretational variations of the word “effective” with respect to particular contexts as well as scholars. It used to be acknowledged as simply ensuring learners’ achievement or as having a good command of the target language. However, Çelik, Arıkan, and Caner (2013) suggest that students now hold different perceptions and expectations with respect to the characteristics of an effective foreign language teacher. Based on this assumption, the present study aims to explore the personal theories of two classmates at two extremes in terms of their achievement, participation, and attendance to classes on effective English language teacher. Data have been collected through Repertory Grid Technique (Rep-Grid) and with a follow-up interview in order to clarify the subjects’ perceptions. Personal theories of the subjects demonstrate that the successful student characterizes an effective English teacher as someone having predominantly pedagogical content knowledge whereas the unsuccessful student is more concerned with classroom behavior of teachers.

Keywords