Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Kullanılan Görsel-İşitsel Materyallerin Etki Durumu

Author:

Year-Number: 2020-33
Number of pages: 16-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılabilecek farklı uyaranlı dinleme metinlerinin B1 düzeyindeki öğrencilerin dinleme becerilerine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile gerçekleştirilen araştırmada, çoklu durum deseni kullanılmıştır. Araştırma, her biri dört kişiden oluşan toplam dört farklı çalışma grubu ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grupları için dört farklı dinleme materyali tasarlanmıştır. Birinci gruptaki öğrencilere ses, görsel ve altyazı; ikinci gruptaki öğrencilere ses ve görsel; üçüncü gruptaki öğrencilere ses ve altyazı; dördüncü gruptaki öğrencilere ise sadece ses uyaranlı dört farklı dinleme metni sunulmuştur. Her bir metin kendi grubuna ardıl olarak dört hafta içinde dinletilmiştir. Her bir grupta dört adet olmak üzere, toplam 16 adet çok uyaranlı dinleme metni ile uygulama yapılmıştır. Her bir dinleme çalışmasından sonra tüm gruplara aynı ölçme ve değerlendirme süreci uygulanmıştır. Ölçme çalışmaları sonrasında her gruptaki öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılmış ve öğrencilere dinleme metinlerindeki uyaran çeşitliliği ile ilgili sorular sorulmuştur. Dinleme metinlerine yönelik ölçme ve değerlendirme çalışmalarından ve her uygulama sonunda öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular doğrultusunda, ses ve görsel uyaranlı dinleme metinlerinin uygulandığı öğrenci gruplarının alt yazılı dinleme metinleri ile karşılaşan öğrencilere oranla daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda ses uyaran temelli olan dinleme metinlerinin, diğer uyaran desteğini görsellerle daha etkili kıldığı, altyazılı dinleme metinlerinde öğrencilerin anlama açısından daha sınırlı bir öğretim ortamında kaldığı ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

This study was conducted in order to determine the effect of using listening materials with various types of stimuli on the listening skills of B1-level foreign students of Turkish. As a qualitative research method, holistic multiple case study design was employed for the study. Research was carried out with four study groups, each consisting of four participants. Four separate study materials were designed for each group. Listening text materials delivered to the first group included audio and visual stimuli with subtitles; those for the second group included audio and visual stimuli; those for the third group included audio stimuli with subtitles and those for the fourth group included audio stimuli only. Each group listened to their texts over four consecutive weeks. With four listening texts with various stimuli being used in each group, a total of 16 texts were used. After each listening study, identical processes of assessment and evaluation were applied to each group. Following the assessments, all participants were individually interviewed about the stimuli variation in their respective texts. As a result of the findings of the assessments and the interviews with the students, it was concluded that study groups using texts with audio and visual stimuli without subtitles were more successful compared to those using subtitles. The results revealed that in audio-based texts, comprehension was further facilitated through visual stimuli, while the performance of the students using subtitled stimuli remained limited in terms of listening comprehension.

Keywords