E-ISSN:2342-0251

Eğitim Bilim Alanı ve Türkçe Bilim Alanı Bağlamında Türkçenin Öğretim Sorunlarına Güncel ve Edimsel Yaklaşımlar


Türkçenin öğretim sorunu, eğitim bilim alanı ve Türkçe bilim alanı ile ilgili konuları kapsayan sorunlar kümesidir. Türkçenin öğretimi ile ilgili konular, yirminci yüzyılın son çeyreğine kadar geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak işlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu itibarla gerekli olanı değil, mevcut olanı; ideal olanı değil, yaygın olanı esas alan gizil yöntem ve güdüsel yaklaşımlardan ötürü Türkçe öğretiminde amaçlara uygun öğrenme temerküz edememiş ve öğretim konusu, öğreten merkezli ittihaz etmiştir. Süreçte hem “eğitim bilim alanı”nı, hem “Türkçe bilim alanı”nı ilgilendiren ve Türkçe öğretiminin anlamlı ve işlevsel bir yapıya kavuşturulmasının bu iki alanın etkili ve etkileşimli birlikteliği ile gerçekleştirilebileceği gerçeği göz ardı edilmiştir. Türkçe öğretiminde eğitim bilim alanı ile ilgili sorunlara nazari, “Türkçe bilim alanı ile ilgili sorunlara palyatif yaklaşılmış böylece “bilgiyi bilme” ve “bilgiyi yönetme” husule getirilememiştir. Türkçe öğretiminde döngüden kurtulmak ve gerçekçi çözümler ortaya koymak için konular, sentezci bir yaklaşımla ele alınmalı ve öğrencilerde inceleme ve araştırma yaptıracak ve zihinsel ve ruhsal uyarılar sağlayacak bir içerik ve içlemde öğretilmelidir. Aynı şekilde Türkçe öğretimi ile ilgili sorunlar, bütünsellik içinde ele alınmalı ve öğretimin intikal, ifa-icra, tekâmül (anlama-kavrama, uygulama ve geliştirme) merhaleleri gözetilerek çözümlenmelidir. Dilin kaynaklarından ve genel geçer kurallarından yararlanarak Türkçe bilim alanı ile ilgili her türlü bilgiyi düzenlemek; doğru, sistemli ve verimli-getirimli hale getirerek yönetmek ise Türkçe öğretiminin birincil amaçlarından olmalıdır.


Keywords


Türkçe, öğretim, sorun, bilgiyi yönetme

Author: Meriç GÜVEN
Number of pages: 63-84
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42117
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.