E-ISSN:2342-0251

Muvaffak Sami Onat’ın Konya Basınında Yer Alan Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma


Muvaffak Sami Onat (1919-1986) Konya’nın yetiştirdiği önemli sanatçılardan biridir. Sanatçı; şair, çevirmen, tiyatro yazarı ve eleştirmendir. Onat; Varlık, Şadırvan, Hisar, Servet-i Fünun gibi dönemin önemli dergilerinde kalem oynatmış olmasına karşın çalışmalarının büyük bölümü Konya gazete ve dergilerinde yer alır. Sanatçının Konya’da yayımlanmış te’lif ve tercüme şiirlerinin yanında iki tiyatro eseri, üç hikâye tercümesi ve yetmiş civarında yazısı mevcuttur. Onat, edebiyat, resim ve müziğe dair görüşlerini bu yazılarda dile getirmiştir. Fakat kendisine asıl ününü kazandıran eleştiri yazılarıdır. Muvaffak Sami, şiir, resim, müzikle bizzat uğraşmış bir şairdir. Konya’da bulunduğu sırada konserleri, tiyatroları, sergileri takip etmiş, onlar hakkında yazılar kaleme almıştır. Sanatçı, yerel şair/yazarlarını ürünlerini değerlendirmiş, son on iki yılın edipleri hakkında tespitlerde bulunmuştur. Döneminde Konyalı genç şair/yazarlar tarafından bir otorite gibi algılanmıştır. Sevr ve Lozan anlaşmalarını irdelediği “Sevr-Lozan” oyunu bugün bile üstünde durulacak özellikler taşımaktadır. “Deli” oyununda ise insan sevgisinin ve vicdan duygusunun derinliklerine inmeye çalışmıştır. Süreli yayınlarla ilgili yazılarında özellikle o dönemde yeni yayımlanmaya başlayan Devrim, Orta Anadolu, Anıt, Teknik gibi dergilerden bahsetmiş ve onların adlarını duyurmalarına yardımcı olmuştur. Kitaplar üzerine yazdıkları ise edebiyat dünyasında saygınlık kazandırmıştır. Onat bunlarla o hem yeni yazarların okurlara sunduğu eserleri tartmış, hem de onlardan okuyucuları haberdar etmiştir. Muvaffak Sami Onat üzerine yapılacak çalışmalarda Konya’da yayımladığı şiir, hikâye, tiyatro ve yazıların da mutlaka göz önünde bulundurulması gereklidir. Çalışmada sanatçının Konya gazete ve dergilerinde yayımlanan çalışmaları türlerine göre ayrılarak değerlendirilmiştir.


Keywords


Konya basını, tiyatro, şiir, Konyalı sanatçılar, eleştiri

Author: Mustafa ÖZCAN - Gülsün KOÇER
Number of pages: 221-239
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42726
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.