E-ISSN:2342-0251

Âşık Veysel Şiirlerinde Yer Alan Sözlüksel Alanlar


Sözlüksel alan terimi, aynı kavram etrafında toplanabilen, aynı kavramsal imgeyi zihinde canlandıran yapısal düzen şeklinde tanımlanabilir. Sözlüksel alan teriminin karşılığı ancak aynı metin içerisinde bulunabilir. Bir metin içerisinde yer alan, aynı konu etrafında bir araya gelebilen terimler, o konunun sözlüksel alanını oluştururlar. Bu görüşün temelinde, Humbolt vb. düşünürlerin, dünya görüşünün temelini dil penceresinin oluşturması yer alır. Bir metin içerisinde sözlüksel alan oluşturan terimlerin tespiti; metin oluşturan yazarın imge dünyasını ortaya koyar. Anlam, dilde yer alan bağımlı ve bağımsız biçimbirimlerin bağlamda bir araya gelmesi ve sözdizimsel ilişkiler kurması sonucunda bir dizge oluşturur ve bu şekilde oluşan dizgede ortaya çıkan gösterge, sözcüğün anlamını karşılamaktadır. Berke Vardar’a göre, dilsel alan 3 aşamadan oluşur. Kavramsal alan, dil dışı kavramları ifade eder. Sözlüksel alan, göstergelerin birbiri ile ilişkisini anlam yönünden ifade eder. Anlamsal alan da, kavramsal ve sözlüksel alanların etkileşimini anlatır. Kavram alanı kuramının temel noktasını, göstergelerde ortaya çıkan anlamların birbiri ile etkileşime geçmesi ve bu göstergelerin bir ağ ortaya çıkarması oluşturur. Bu çalışmada da sözlüksel alan hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecek ve Âşık Veysel’in şiirlerinde yer alan ve sözlüksel alan oluşturan terimler tespit edilerek bir sınıflandırma yapılacaktır. Yapılan bu sınıflandırma ile şâirin dünyaya bakış açısı, imge dünyası ve okuyucuya iletmek istediği mesajlar dilbilim alanının bakış açısı ile ortaya konmaya çalışılacaktır.


Keywords


Sözlüksel alan, Âşık Veysel, dilbilim

Author: Ceren SELVİ
Number of pages: 181-201
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42823
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.