E-ISSN:2342-0251

Yabancı Dil Olarak Almanca Öğreniminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı


Bu çalışmada, yabancı dil olarak Almanca öğrenirken yararlanılabilecek ve Almanca dil becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak web 2.0 araçları tanıtılmaya çalışılmıştır. Son yıllarda dil öğreniminde kullanılabilecek dijital araç ve ortamların kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Yeni neslin dijital teknoloji ile yakın ilişkisine bakıldığında, Almanca öğrenimi açısından dijital ve etkileşimli ortamların gerekli kullanımının başarıyı artırmada destekleyici olacağı düşünülmektedir. Ancak Almanca öğrenimi için bakıldığında, dijital teknoloji imkânlarının İngilizce öğrenimi kadar yeterli bir biçimde kullanılamadığı veya tanınmadığı görülmektedir. Bu açıdan araştırma, Almanca öğrenimine katkı sağlayacak ağların tanınırlığı bakımından önem taşımaktadır. Çalışmada ilk olarak ilgili literatür taranmıştır. Araştırmadaki veriler doküman analizi yöntemi ile elde edilmiştir. Mevcut web 2.0 araçları incelenerek bu araçların içerisinden yabancı dil öğreniminde kullanılabilecek uygulamalar seçilmiştir. Seçilen uygulamalardan Almanca öğrenimi için etkili ve yararlı olabilecek olanları tespit edilmiştir. Bu web araçlarının nasıl kullanılacağı ve Almancanın öğrenimine yönelik sağlayacağı katkılar açıklanmıştır. Söz konusu araçların dil becerilerinin gelişimine yönelik zengin ve farklı seçenekler sunduğu saptanmıştır. Bu uygulamaların; hedef dilde hikâye ve çizgi roman okuma veya yazma, kelime ve gramer bilgisini geliştirme, konuşma pratiği yapma, ses kaydı yaparak paylaşma, çeşitli görseller oluşturma ve öğrenilenleri sınama gibi farklı beceriler kazandırabileceği anlaşılmıştır. Bu bağlamda çalışmada, mevcut web 2.0 araçlarının Almanca öğreniminde daha yaygın ve doğru kullanılması için önerilerde bulunulmuştur.


Keywords


Almanca öğrenimi, yabancı dil, web 2.0 araçları

Author: Ceyda YALÇIN
Number of pages: 344-357
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43170
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.