E-ISSN:2342-0251

Bir Üst Eleştiri İncelemesi: “'Ve Durgun Akardı Don' Adlı Yanlış Çeviri Üzerine Bir İnceleme”


Çeviribilim alanında yapılan üst-eleştiriler çevirmenler için her zaman yönlendirici konumda olmuştur. Eleştiriler aracılığıyla hâkim olan çeviri anlayışlarını ve çevirmen özelliklerine dair bilgiler edinmek mümkündür. Bu makalenin amacı Mete Ergin ve Gani Yener tarafından hazırlanan ““Ve Durgun Akardı Don” adlı yanlış çeviri üzerine bir inceleme” başlıklı eleştiri kitabına dair bir üst- eleştiri incelemesi yapmaktır. Tektaş Ağaoğlu’nun çevirisine yapılan olumlu eleştirilere karşılık yazılan bu eleştiri kitabı keskin çizgilere sahip eleştiri başlıklarıyla oldukça dikkat çekicidir. İnceleme esnasında kitapta yer alan eleştiri başlıkları tek tek ele alınacak nasıl bir çeviri anlayışının hâkim olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda çeviri eleştirisinin yapıldığı dönemin baskın çeviri anlayışının ne olduğu çeviribilim alanında yapılan çeviri tarihi araştırmalarıyla irdelenecektir. Dönemin çeviri anlayışıyla eleştirmenlerin çeviri anlayışı karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırmanın üst eleştiri incelemesinde oldukça aydınlatıcı olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda çeviri eleştirisinin 1966 yılında yapıldığını göz önünde bulundurduğumuzda 1966 öncesi Türkiye’de çeviri tarihinde neler olduğuna bakmakta fayda vardır. Çalışmanın kuramsal çerçevesinde ise Van den Broeck’un “Second Thoughts on Translation Criticism: A Model of its Analytic Function” (1985) başlıklı makalesi esas alınacaktır. Sistemli ve nesnel bir çeviri eleştirisinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, eleştirmenlerin kendi normlarının çevirmenin normlarının önüne geçip geçmediğini tespit edilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise eleştiride tespit edilen eleştirmen normları ve çeviri anlayışıyla günümüz eleştiri normları ve çeviri anlayışı karşılaştırılacak aradaki farkın sebebi tartışılacaktır.Anahtar Sözcükler: Üst-Eleştiri, Eleştiri, Van den Broeck, Çeviri Tarihi


Keywords


Üst-eleştiri, eleştiri, Van den Broeck, çeviri tarihi

Author: Aslı ARABOĞLU
Number of pages: 358-372
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43626
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.