E-ISSN:2342-0251

İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENİCİLERİN YAZMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN HATA DÜZELTME KODLARI KULLANMA


Bu araştırma, öğrencilerin yazdıkları kompozisyonlara hata düzeltme kodları ile verilen geri dönütlerin öğrencilerin yabancı dilde yazma yeterlilikleri üzerindeki etkisini bulmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda 2016-2017 Akademik Yılı Bahar döneminde yapılmış olup sekiz hafta sürmüştür. Çalışmanın katılımcıları olarak orta seviye İngilizce becerisine sahip yirmi beş öğrenci, uygun örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Bu çalışmanın veri toplama araçları başarı testi ve algı anketinden oluşmaktadır. Bu bağlamda başarı testi ‘Effective Academic Writing 1’ öğretmen kitabından alınırken algı anketi ise araştırmacı tarafından literatür ve bir uzmandan yardım alınarak hazırlanmıştır. Veri toplama araçlarıyla elde edilen veriler SPSS 25 istatistik paketi kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Araştırmanın bulguları, öğrencilere hata düzeltme kodları ile verilen geri dönütlerin öğrencilerin yazma yeterliliğini arttırdığını ve onların kompozisyonlarında daha az hata yapmalarını sağladığını göstermiştir. Çalışma aynı zamanda, öğrencilerin kompozisyonlarını ve yazma yeterliliğini geliştirmek için hata düzeltme kodları aracılığıyla geri bildirim alma konusunda olumlu fikirler geliştirdiklerini de göstermiştir.


Keywords


Yazma, Yazma Becerisi, Hata Kodları, Hata Düzeltme, Yazılı Dönüt

Author: Mithat EKİNCİ -Ecem EKİNCİ
Number of pages: 282-293
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45324
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.