E-ISSN:2342-0251

ERKEN YAŞTA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLERİN YERİ


Küreselleşme ile dünyada ülkeler arası sınırlar ortadan kalkmış ve çok dillilik ile kültürlülük dünya üzerinde yayılmaya başlamıştır. Erken yaşta yabancı dil öğretimi dünyada yaşanan değişimlere ayak uydurmak ve ‘’yeni dünya vatandaşı’’ olmak açısından önemlidir. Yapılan dil öğretiminin etkili olabilmesinde materyallerin önemi büyüktür. Özellikle de işitsel-görsel materyaller bu anlamda erken yaşta yabancı dil öğretimi sınıflarında oldukça kullanışlıdır. Günümüzde birçok evde bulunan televizyon sayesinde çocuklar vakitlerinin büyük bir bölümünü çizgi film izleyerek geçirmektedir. Çocukların dinleme-anlama ve konuşma becerileri üzerinde etkili olan çizgi filmler öğrenme ortamını çocuklar için eğlenceli bir hale getirmektedir. Çocukların dile karşı tutumlarını olumlu yönde arttıran çizgi sayesinde öğrenciler hayatlarının ilerleyen dönemlerinden dil öğrenmeye istekli hale gelmektedir. Yabancı dilde çocuğa izlettirilen çizgi filmler günlük konuşma dilini sınıf ortamına getirerek çocuğun hedef dildeki kelime bilgisini arttırırken aynı zamanda onları doğru telaffuz etmesine yardımcı olmaktadır. Çizgi filmlerin aynı anda hem dinleme girdiği hem de görsel girdi sağlaması öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır. Çizgi filmlerdeki girdilerin görsellikle desteklenmesi çocukların zor konuları anlaması kolaylaşmakta ve anlamını bilmedikleri sözcükleri bağlamdan çıkarma yetenekleri gelişmektedir. Farklı iletişimsel ortamlarının gösterildiği çizgi filmler sayesinde çocuk hedef dilde iletişim kurmaya hazır hale gelmektedir. Çizgi filmler çocuğun öğrendiği dilin kültürünü tanımasına ve sevmesine olanak sağlarken evrensel değerleri de çocuğun içselleştirmesini sağlamaktadır.


Keywords


Erken yaşta yabancı dil öğretimi, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, görsel işitsel materyaller, çizgi filmler

Author: Lokman TANRIKULU -Zeynep SÖMEK
Number of pages: 187-200
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45345
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.