E-ISSN:2342-0251

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE YÜKLEME VE YÖNELME DURUMU


Bu çalışmada Dede Korkut Hikâyeleri’nde kullanılan yükleme ve yönelme durum eklerinin görünümleri, kesişen ve birleşen noktalarının neler olduğu değerlendirilmiştir. Bu iki durum ekinin birbirleri yerine kullanıldıkları yerler belirlenmeye çalışılıp nedenleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada çok şekilli kullanılan yükleme durum ekinin fiilin doğrudan etkilediği nesneyi, yönelme durum ekinin ise fiili anlamsal yönden tamlayan adı işaretlediği tespit edilmiştir. Eklerin birbirleri yerine kullanıldıkları sınırlı sayıda örnekte ise bu duruma birden çok bileşenin etkili olabileceği ve benzer konum ve görevdeki adların da birbirlerini çekimlenme bağlamında etkileyebileceği görüşü sunulmuştur.


Keywords


Yükleme durumu, yönelme durumu, Dede Korkut Kitabı

Author: Esin AL
Number of pages: 294-312
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45861
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.