PSİKOLOJİK BİR ROMAN: ANA KAHRAMANIN YOLCULUĞUNDA JULİ ZEH’İN “KARTALLAR VE MELEKLER”İ

Author:

Number of pages: 256-264
Year-Number: 2022-40

Abstract

Alman edebiyatının huzursuz ruhu olarak nitelendirilen ve edebi çalışmalarıyla sayısız ödüle layık görülen Juli Zeh hem biyografisi hem de eserleri ile dikkat çeker. Genel olarak, insanın değerini sorgulayan Zeh son dönemlerde yıldızı parlayan ve adından oldukça söz ettiren bir yazar olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmada, 2001 yılında yayımlanan ve büyük bir uluslararası başarı elde eden Zeh’in ilk romanı olan “Kartallar ve Melekler/Adler und Engel” ele alınır. Birbirleriyle sıkı ilişki içerisinde bulunan ve ortak noktaları insan olan edebiyat ve psikoloji bilimleri, birbirini araç olarak kullanarak oluşturdukları kurgusal zeminde, insanların ruh durumlarını ve iç çatışmalarını ele almaları açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada birbirlerini besleyen edebiyat ve psikolojinin kesişme noktası olan ve insan ruhunu ele alan psikolojik romana değinilerek, Alman edebiyatında Juli Zeh tarafından kaleme alınan ve psikolojik roman olarak nitelendirilen “Kartallar ve Melekler/Adler und Engel” adlı eseri edebi ve psikolojik açıdan ele alınmaktadır. Zeh, “Kartallar ve Melekler/Adler und Engel” adlı romanda, Bosna savaşının ve Avrupa'nın doğuya doğru genişlemesinin tam ortasında alışılmadık bir aşk ilişkisiyle birlikte, savaş suçlarına karşı daha karmaşık suçlar ortaya koyarak büyük yankı uyandırır. Olumlu ve olumsuz duyguların bir arada yer aldığı roman insanı sadece düşünmeye zorlamaz, kullanılan akıcı ve güncel dil sayesinde geri dönüşlerle okurun ilgisi canlı tutulur.

Keywords

Abstract

Juli Zeh, who is described as the restless spirit of German literature and has been deemed worthy of numerous awards for her literary works, draws attention both with her biography and her works. In general, Zeh, who questions the value of human beings, appears as a writer whose star has risen recently and who has made a name for himself. In this study, Zeh's first novel, "Kartallar ve Melekler/Adler und Engel", which was published in 2001 and achieved great international success, is discussed. The sciences of literature and psychology, which are in close relationship with each other and have human in common, are of great importance in terms of dealing with people's moods and internal conflicts on the fictional ground they created by using each other as a tool. In this study, the psychological novel, which is the intersection point of literature and psychology that feeds each other, and which deals with the human soul, is discussed from a literary and psychological point of view, the work named "Eagles and Angels/Adler und Engel", which was written by Juli Zeh and described as a psychological novel in German literature. In the novel “Eagles and Angels/Adler und Engel”, Zeh resonates with more complex crimes against war crimes, with an unusual love affair in the midst of the Bosnian war and Europe's eastward expansion. The novel, in which positive and negative emotions co-exist, does not only force people to think, but thanks to the fluent and up-to-date language used, the interest of the reader is kept alive.

Keywords