TÜRKİYE’DE ETKİNLİK ENDÜSTRİSİNDE DEVASA ETKİNLİKLERİN DÜZENLENME SIKLIKLARINA GÖRE ADLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2024-50
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-30 20:59:23.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 200-219
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genellikle uluslararası çağdaş sanat sergileri, olimpiyat oyunları, dünya sergileri, festival ve fuarlar gibi devasa etkinlikler ekonomik, sanatsal veya sportif açıdan küreselleşmenin bir yansıması olarak yaygınlaşmasını sürdürmektedir. Günümüzde bu etkinliklerin adlandırmalarında dünya genelinde benzer sözcükler kullanılmaktadır. Etkinlik endüstrisinde kullanılan birçok terim Latince köklere dayanmakta, bu terimler Fransızca ve İngilizce gibi aracı diller yoluyla yaygınlaşmakta yani küreselleşmektedir. Düzenlenen olimpiyat oyunları, festivaller, karnavallar; ölçeğine ve etkisine göre sanat sergileri birer devasa etkinlik sayılmaktadır. Bu etkinlikler doğaları, kapsamları, izleyici kitleleri ve etkileri gibi çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilmektedir. Ayrıca devasa etkinlikler genellikle yerel ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için bir strateji olarak kullanılmakta; ekonomik ve kentsel dönüşüm için katalizör işlevi görerek ev sahibi kente ve ülkeye somut faydalar sağlamaktadır. Çağdaş sanatın ortaya çıkardığı sergilerin ve bazı spor organizasyonlarının hazırlık süreçleri uzun sürdüğü için büyük çoğunluğu her yıl yapılamamaktadır. Türkçede sergi iki yılda bir olursa “bienal (Fransızcadan alınma)”, üç yılda bir olursa “trienal (Fransızcadan alınma)” olarak adlandırılmaktadır. Sanat sergileri dışında yıllık periyodlarda düzenlenmeyen kültür ve spor etkinlikleri de vardır; örneğin Yaz Olimpiyat Oyunları her dört yılda bir düzenlenmektedir. Türkçe literatürde “bienal” ve “trienal” sözcükleri dışında özellikle düzenlenme sıklığını temsil eden sözcüklerle karşılaşılamamıştır. Doküman analizi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada Türkiye’de etkinlik endüstrisinde devasa etkinliklerin düzenlenme sıklıklarına göre tanımlanmakta ve adlandırılma sorunları linguistik bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Adlandırılmada kullanılan sözcüklerin kökenleri incelenerek, etimolojik ve semantik açıklamalar yapılmakta ve etkinlik endüstrisindeki yaygın anlamları, Türkçeye uygunluğu irdelenmektedir.

Keywords

Abstract

Mega-events, such as international contemporary art exhibitions, Olympic Games, world expositions, festivals, and fairs, continue to proliferate as a reflection of economic, artistic, or sporting globalization. The nomenclature of these events is now standardized worldwide. The MICE industry (The meetings, incentives, conventions and exhibitions) employs many terms based on Latin roots, which are spread through intermediary languages such as French and English, making them globalized. Mega events, such as the Olympic Games, festivals, carnivals, and art exhibitions, are classified based on their scale and impact. They can be categorized according to various criteria, including their nature, scope, audience, and impact. Mega events are frequently employed as a strategy to stimulate local economic development, serving as a catalyst for economic and urban regeneration and providing tangible benefits to the host city and country. Most contemporary art exhibitions and some sports organizations cannot be held annually due to lengthy preparation processes. In Turkish, an exhibition held every two years is called “bienal - biennial (borrowed from French Language)”, and every three years, “trienal - triennial (borrowed from French Language)”. In addition to art exhibitions, there are also cultural and sports events that are not held every year. For example, the Summer Olympic Games are held every four years. In Turkish literature, there are no words other than “bienal” and “trienal” that specifically denote the frequency of organization. This study evaluates the problems of naming mega events in the Turkish MICE industry according to their frequency of organization from a linguistic perspective. It provides etymological and semantic explanations of the nomenclature, evaluates their common meanings in the event industry, and assesses their appropriateness in Turkish language.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics