ISSN:2342-0251

Impacts of Culture-Embedded Texts on EFL Learners’ Reading Comprehension


Günümüz küreselleşmiş etkileşiminde tekrarlayan bir fenomen olan okuma metinlerinin kültürler arası yanlış anlaşılması, herhangi bir iletişim eyleminin başarısını büyük ölçüde baltalamaktadır. Bu araştırma, İranli İngilizce öğrencilerin okuduğunu anlama üzerindeki etkilerini bulmak amacıyla, yerel kültür ve hedef kültür metinlerinin öğrencilerin okuduğunu anlama üzerindeki etkisini bulmak amacıyla araştırıldı. Bu amaçla, 30 ikinci sınıf İranlı öğrencisine beş çift yerli ve hedef kültür metni verilmiştir. Eşleştirilmiş örneklem t-testi ve takip görüşmelerinin sonuçları, sadece kültürel varyansın, öğrencilerin okuma metinlerini anlamalarını değiştirmede bir faktör olmadığını, aynı zamanda katılımcıların yüzde 66,7’ sinin de tercih edildiğini ortaya koymuştur. Araştırmanın bulguları, farklı kültürlerin tanıtılması ve İngilizce öğrencilerine farklı kültürlerin çok boyutlu bir resmini vermesi yoluyla kültürlerarası farkındalık duygusunun yaratılması gerektiği biçiminde yorumlanabilir.


Keywords


İranlı EFL öğrencileri, okuduğunu anlama, küreselleşme etkileşimi, kültürlerarası yeterlilik

Author: Vahid Panahzadeh - Mohammad Javad Mohammadi & Bita Asadi
Number of pages: 319-326
DOI: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.124
Full text:
Paylaş:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.