ISSN:2342-0251

Yabancı Dil Fransızca Öğretiminde Mobil Destekli Uygulamalar: Duolıngo ve Memrise Örnekleri


21. yüzyılda yaşanmakta bilimsel ve teknolojik gelişmeler, insanoğlunun başını olanca hızıyla döndürmeye devam ederken, dünyanın bir ucundan diğer ucuna ulaşmak parmağımızla bir tuşa dokunmak kadar kolay bir hale gelmiştir. İşte tüm bu gelişmeler sayesinde yabancı dil öğretiminin önündeki engeller yavaş yavaş ortadan kalkmış ve bunun sonucunda, yabancı dil öğrenmek ya da öğretmek daha kolay, daha ekonomik, daha zevkli ve daha bir eğlenceli bir biçimde gerçekleşmeye başlamıştır. Başka bir deyişle günümüzde akıllı telefon ve tablet gibi mobil araçlara yüklenen uygulamalarla (Duolingo, Memrise) otobüste, alışveriş merkezinde, arabada, evde, parkta kısacası her yerde dilsel becerileri geliştirebilmek ve ilerletebilmek mümkün olmaktadır. Dahası, iletişim kurma, resim çekme, mesaj gönderme ve yabancı dil öğretimi görevleri dışında, mobil araçlara yüklenen bazı uygulamalarla bankacılık işlemleri, alışveriş, yol tarifi, hava durumu gibi akla gelen gelmeyen birçok iş kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu çalışmada gerek çevrimiçi olarak, gerekse Apple ve Google marketlerinden indirilerek kullanılabilen Fransızca öğretimi uygulamaları Duolingo ve Memrise, ana hatlarıyla incelenmeye çalışılmıştır. İnternet desteğiyle çalışan bu uygulamaların klasik dil öğretim anlayışlarından en büyük farkı, küresel bağlamda hem milyonlarca kişiye dil öğretmeyi, hem de bunu şimdiye kadar hiç denenmeyen yaklaşımlarla gerçekleştirmeyi amaçlamış olmasıdır. Alan yazında bu durum, e-öğrenme ve mobil öğrenme gibi kavramlarla açıklanmaktadır. Ana hatlarıyla Duolingo ve Memrise, hem dil öğrenmek için kursa gitme zamanı bulamayan yetişkinlere dil öğretmeyi, hem de öğrencilerin okulda öğrendikleri dilsel becerilerini pekiştirmeyi amaçlayan, internetin olduğu her yerde ve her daim kullanılabilen, temel dilsel becerileri oyunlarla ve hikâyelerle öğreten, sözcük ve tümce temelli bir dil öğretimi anlayışını benimseyen, dilbilgisinden çok dilin kullanımını öğreten, alanlarında uzman bir ekipçe tasarlanmış zengin, otantik içerikli etkinliklerle desteklenmiş uygulamalarıdır.


Keywords


Fransızca, e-öğrenme, mobil araçlar, mobil öğrenme, mobil uygulamalar, Duolingo, Memrise.

Author: Ertan KUŞÇU
Number of pages: 304-318
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25833
Full text:
Paylaş:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.