ISSN:2342-0251

Gürcü Yazar Akaki Tsereteli’nin “Başi Açuki” Adlı Tarihi Hikâyesinin Türkçedeki İki Çevirisinin Karşılaştırmalı Analizi


Gürcü edebi ve toplumsal yaşamında 19. yüzyıl önemli bir yer tutmaktadır. Bu dönemin Gürcü toplumsal yaşamında, şiirinde, düzyazısında öneme sahip Yeni Gürcü edebiyatının ve dilinin kurucularından biri de Akaki Tsereteli’dir. Akaki Tsereteli halkın öyle bir sevgisini kazanmıştır ki “Gürcistan’ın taçsız kralı “, Gürcü bülbülü” olarak adlandırıyorlardı. Bir yazarın bu ölçüde sevgiyle yaşamı boyunca onurlandırılması bir insanda çok nadir karşılanır. Bu çalışmada 19. yüzyılın önemli yazar ve şairlerinden biri olan Akaki Tsereteli’nin 1896 yılında yazdığı “Başi Açuki” adlı tarihi hikâyesinin Türkçedeki iki farklı çevirisini ele almayı ve çeviri süresince çevirmenlerin kullandığı stratejiler ve verdiği kararlar çerçevesinde çeviri kuramcılarının bilgileri kapsamında incelemeyi amaçlamaktadır. İlk olarak çeviri, çeviri stratejileri, romanın konusu, roman yazarı ve çevirmenler hakkında kısa bilgi verilmiş, ikinci bölümde de kaynak metinden alınan ifadeler erek metinlere nasıl aktarıldığını çeviri kuramları çerçevesinde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Böylece çevirmenlerin çeviri esnasında hangi çeviri stratejilerini kullandıkları ve kaynak metne uyum sağlayıp sağlamadıkları üzerinde durulmuştur. Çalışma sonucunda her iki çevirmen arasında farklılıkların söz konusu olduğunu ve farklı stratejiler kullandığını söyleyebiliriz. Ayrıca Gürcüceden Türkçeye çevrilen eserlerde hangi yöntemlere başvurulduğu belirtilmiştir. Genel olarak ele aldığımızda, Çeviri 2’ in Çeviri 1’ e kıyasla, erek odaklı bir çeviri yaklaşımı izlediğini, çevirisinin kabul edilebilir bir çeviri olduğu sonucu tespit edilmiştir.


Keywords


Akaki Tsereteli, Başı Açuki, çeviri, karşılaştırma, hikâye.

Author: Gül Mükerrem ÖZTÜRK
Number of pages: 186-197
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25851
Full text:
Paylaş:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.