E-ISSN:2342-0251

Almanya'da Dil Testi Ve Göç: Alman Dil Testi Ile Üç Göçmenin Deneyimleri


Gelişmiş ülkelerin sınırlarını kontrol etme ve dil ile vatandaşlık testleri yoluyla çoğunluk dili ve kültürünün bütünlüğünü göçmen akımına karşı koruma politikaları üzerine şimdiye kadar pek çok çalışma yapılmıştır (Blackledge, 2009; Stevenson&Schanze, 2009; Shohamy, 2009). Bununla birlikte göçmenlerin dil testi süreciyle ilgili ne düşündükleri ve deneyimleri hakkında daha az nitel çalışma bulunmakta. Mevcut çalışma göçmenlerin bakış açısından literature katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Türkiye’nin güneyinden Almanya’ya göç eden üç erkek katılımcıyla Skype üzerinden görüşme yapıldı. Katılımcıların Almanca dil ve vatandaşlık testi için çalışma ve teste girme sürecindeki deneyimlerini keşfetmek ve testin adaylar üzerindeki etkisini ve sonuçların göçmenler için ne anlama geldiğini kullanarak testin etikliğini araştırmak için yarı yapılandırılmış görüşmeler yapıldı. Yazıya dökülen görüşme verisi derinlemesine içerik analiziyle işlenerek yinelenen temalar ilgili kategoriler altında toplandı. Çalışma göçmenlerin genel olarak girdikleri dil testinden memnun oldukları ve testin göçmenlerin dil yeterliklerini ölçmek için uygun bir yöntem olduğunu düşündükleri sonucuna vardı. Bununla birlikte, üç göçmenin açıklamaları testin eşitlik açısından yetersizlikleri olduğunu ortaya çıkardı. Bu çalışma özellikle okuma-yazma bilmeyen ve yaşlı göçmenler için test eşitliğinin nasıl artırılabileceği konusunda birkaç öneriyle sonuçlanıyor.


Keywords


Almanca dil testi, göçmenlik, test eşitliği, Türk göçmenler

Author: Nazli Aggun - Adnan DEMİR
Number of pages: 190-207
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25852
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.