E-ISSN:2342-0251

GRUP OLARAK YAZMA TEKNİĞİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Türkçe eğitiminin anlatma boyutundaki becerilerden biri olan yazma, en genel tanımıyla bir konu hakkındaki deneyimlerin, bilgilerin, duyguların ya da düşüncelerin kâğıda aktarılmasıdır. Öğrencilerin zorlandığı; dinleme, konuşma ve okumaya göre daha geç edindiği yazma becerilerini geliştirmeleri için önerilen çözümlerden biri de ders sırasında farklı yöntem ve tekniklerden yararlanmaktır. Yazma yöntem ve teknikleri içerisinde yer almasına rağmen ders kitabında etkinliği bulunmayan tekniklerden olan Grup Olarak Yazma; öğrencilerin iş birliği yaparak uyumlu çalışmalarını, sağlıklı iletişim kurmalarını ve grup bilinci edinmelerini sağlamak, bütün bunlarla da kişisel gelişimlerine yardımcı olmak için düzenlenmektedir. Araştırmanın amacı, Grup Olarak Yazma Tekniğinin öğrencilerin yazma öz yeterliklerine etkisini ve yönünü tespit etmektir. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinin Altındağ ilçesine bağlı bir ortaokulda öğrenim görmekte olan öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, ön test ve son test gruplu yarı deneysel desende ve 12 hafta süresince yürütülmüştür. Deneysel çalışmada, araştırmacı tarafından uzman görüşleri alınarak tasarlanan Grup Olarak Yazma Tekniği etkinlikleri uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS v22.0 kullanılmıştır. Bu araştırma ile Grup Olarak Yazma Tekniğinin öğrencilerin yazma öz yeterliklerini olumlu anlamda etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


Türkçe öğretimi, yazma becerisi, Grup Olarak Yazma Tekniği.

Author: Elif YILDIRIM - Murat ATEŞ
Number of pages: 167-179
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25879
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.