ISSN:2342-0251

Yabancı Dil Öğreniminde İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma


Sosyal medya; internet teknolojilerindeki gelişmelerle beraber hayatımıza giren, insanların ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal iletişime imkân tanıyan, eğlenceli ve karşılıklı etkileşimin eş zamanlı olmasını sağlayan bir kitle iletişim aracıdır. Sosyal medya kullanıcılarının bu mecraları sık ve etkin şekilde kullanan bireylerden oluştuğu düşünülmektedir. Kullanıcılar sözel dil becerilerini geliştirme amacıyla da sosyal medyayı ve interneti sık bir şekilde kullanmaktadır. Bu çalışmada internet teknolojilerinin bir ürünü olan sosyal medya ve sosyal medyanın dil öğrenimine etkisi incelenmektedir. Ayrıca dil öğrenimi sürecinde sosyal medyada ve internette hangi iletişim deneyimlerinin yaşandığı derinlemesine sorgulanmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği uygulanmış ve görüşmelerden elde edilen bulgular içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. İnternetin ve sosyal medyanın sahip olduğu özelliklerin ve dil öğrenme amacıyla bu mecraların kullanımının dil öğrenimini doğrudan etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


İnternet, Sosyal Medya, Yabancı Dil Öğrenimi.

Author: Emrah ARĞIN - Mustafa ÇETİNKAYA
Number of pages: 221-231
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.29176
Full text:
Paylaş:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.