ISSN:2342-0251

Özel Eğitim Öğrencilerinin Dil Edinim Süreçlerinin Değerlendirilmesi


Özel eğitime ihtiyacı olan birey, gelişimsel ve bireysel niteliklerinin, eğitimsel açıdan akranlarından farklı olan bireyleri ifade etmektedir. Özel eğitimin amacı, bireylere ihtiyaçları ölçüsünde sorumluluklarını yerine getirme, ihtiyaçlarına yönelik eğitimler sunabilme ve bağımsız olarak yaşayabilmelerine yönelik becerileri kazandırmaktır. Özel eğitime muhtaç olan çocukların öğretiminde dil edinimi önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü dil edinimi aynı zamanda okuma yazmanın da öğretimi olarak görülmektedir. Yapılan bu araştırmada örgün eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan özel eğitim öğrencilerin öğrenme süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen görüşlerine yer verilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu bağlamda çeşitli mevcut ve engellilik türlerine sahip sınıflarda eğitim veren 14 özel eğitim öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Hazırlanan 6 maddelik görüşme formunda, özel eğitim alan öğrencilerin dil edinim süreçleri ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda özel eğitim öğrencilerinin dil edinim süreçleri ile ilgili olarak öğretmenlerin balon şişirme, sakız çiğneme, model alma, gösterip yaptırma, görsel sunuş, doğrudan dil öğretim, fırsat öğretimi, basamaklandırılmış yöntem, doğal dil öğretim yöntemi gibi yöntemler kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Özel eğitim öğrencilerinin dil edinim süreçleri ile ilgili olarak okul, aile ve öğrenci arasında işbirliğinin sağlanması, birebir profesyonel eğitimlerini alınması, personel gelişimlerinin sağlanması, çene egzersizlerinin yapılması, ailelerin bilinçlendirilmesi ve uzman personellerden destek alınmasının başarılı olmada etkili olacağı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.


Keywords


Özel Eğitim, Süreç, Dil Edinim

Author: Nihat KAVAN - Erhan AKIN
Number of pages: 124-133
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30166
Full text:
Paylaş:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.