E-ISSN:2342-0251

Okul Öncesi Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Kavramlara İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi (Geometrik Şekil )


Okulöncesi eğitim tesadüflere bırakılmadan bilimsel ve sistematik bir organizasyon dâhilinde ciddi bir şekilde yönlendirilmesi gereken tüm eğitim sisteminin en can alıcı basamağıdır. Bu dönem içinde çocuğa verilecek olan fırsatlar ve olumlu yetişkin desteği çocuğun yaşama en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamaktadır. Çalışmada, metaforların kavram ve terimlerin öğrenimi sürecinde, soyut kavramların somutlaştırılmasında ve görselleştirmesinde önemli işlevleri olduğu düşüncesinden hareketle, okul öncesi eğitiminde öncül belirleyiciler olan “kavram öğretimi” ne yönelik okul öncesi eğitim programından rastgele seçilen 3 kavrama ilişkin (daire, üçgen, kare) 26 öğrencinin sahip olduğu algı durumlarını metaforlar aracılığıyla belirleme amaçlanmıştır. Nitel bir yapıda olan bu çalışmada olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ise içerik analizi tekniğine yer verilmiştir. Araştırmanın katılımcıları 2018- 2019 eğitim- öğretim yılında Malatya’da öğrenim gören okul öncesi dönemdeki 26 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların geliştirdikleri metaforlar dört aşamada analiz edilmiştir: (1) kodlama ve ayıklama aşaması, (2) örnek metafor imgesi derleme aşaması, (3) ulam geliştirme aşaması, (4) geçerlik ve güvenirliği sağlama aşaması. “Daire, üçgen, kare” alt başlıklarında ele alınan “geometrik şekil” ana başlığındaki kavramların metaforlar aracılığıyla algılarına bakıldığında en çok “NESNE” (f42) olarak algılandığı görülmüştür. İkinci sırada “YAPI”(f17), üçüncü sırada “YİYECEK- İÇECEK” (f10) olarak algılandığı belirlenmiştir. Yapılan çalışmada okulöncesi dönemde incelenen 26 öğrencide (6 yaş) kavram yanılgısı belirlenmemiştir. Kavramların doğru ilişkilerle kurgulandığı gözlemlenmiştir.


Keywords


Metafor, Kavram Öğretimi, Okul Öncesi Eğitim Programı, Algı, Geometrik Şekiller.

Author: Esra LÜLE MERT
Number of pages: 64-79
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30169
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.