ISSN:2342-0251

Türkçe’den İngilizce’ye Edat Çevirilerinde Karşılaşılan Çeviri Sorunları


Bu makalede, cümle öğeleri ve kendi arasında soyut ve somut anlam ilişkileri kurmaya yarayan edatların sebep olduğu dilsel ve anlamsal aktarım sorunları ele alınmıştır. Çevirinin temel görevlerinden ve aynı zamanda zorluklarından biri, çevrilecek nesnelerdeki anlam belirsizliğini giderme işidir. Edat çevirilerinde karşılaşılabilecek anlam belirsizliği sorunu edatların çokanlamlı yapılarından kaynaklanmaktadır. Bu durumda, birbirinden farklı iki dil olan Türkçe ve İngilizce dillerinde sıklıkla kullanılan edatların çevirisi söz konusu olduğunda, çevirmen nasıl bir yol izlemelidir? Hangi tür edatlar yetersiz çevrilmektedir? Edat çevirileri sırasında ne tür hatalar yapılmaktadır? Dilsel, kültürel ve bilişsel faktörlerden hangisi edat çevirisiyle ilgili kararları en çok etkilemektedir? Bu çalışmanın amacı, edat çevirileri yapılırken karşılaşılan bu tür sorunlara ışık tutmak olacaktır. Çalışma kapsamında ayrıca, edatların kullanım amacı ve işlevi doğrultusunda anlam aktarımına nasıl yön verdiği tartışılmıştır.


Keywords


edatlar, anlam belirsizliği, çokanlamlılık, dilsel ve anlamsal sorunları

Author: GÖKMEN GEZER - Muhammed Zahit CAN - Turgut GÜMÜŞOĞLU
Number of pages: 90-106
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30289
Full text:
Paylaş:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.